سفارش تبلیغ
صبا ویژن

1. تعریف :
اغلب آموزش مکاتبه‌اى، روش آموزش از میان پست را رهبرى کرد به وسیله یک یا دیگرى مدرسه در تهیه‌کننده صلاحیت داشته باشید. در آموزش مکاتبه‌اى، محصلین به طور مستقل کار مىکنند معروف به یک کلاس یک در چیست و تکالیفشان را ارائه مىدهد یا امتحانات به معلمینشان توسط پست یا پست الکترونیکى. خیلى آموزش‌دهنده براى آموزش مکاتبه‌اى پیش‌روى آموزش از راه دور را در نظر مىگیرند. در آموزش از راه دور، محصلین و معلمین هستند همچنین به طور گیتاشناختى جدا اما با مکرراً از میان تکنولوژىهاى مختلف عمل متقابل مىکنند، شامل کلاسهاى مجازى گپ‌هاى روى اینترنت وصل‌خط را انتشار دادند و پیام‌رسانى فورى. آموزش مکاتبه‌اى آموزش را در تقریباً هر شاخه علم فراهم مىکند و به صدها درجات تحصیلى منتهى مىشود. محصلین کلاسهاى رهبر را حرفه‌اى مىتوانند به حساب بیاورند و آموزش حرفه‌اى و براى پربارسازى خصوصى. دوره‌هاى رهبر مخصوصاً مناسب براى به طور گیتاشناختى پراکنده هستند، بزرگسال‌ها با خیلى درخواست روى زمانشان و عازم خانه. کار و صنعت و نیروهاى مسلح درست مىکند استفاده پهنانگر تناظر برنامه‌ریزى بکند.
ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:19 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]