كل عناوين نوشته هاي محمدمهدي ميرزائي

محمدمهدي ميرزائي
[ شناسنامه ]
مژده : تولد پايگاه توسعه فناوري اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir ...... پنج شنبه 90/5/27
استفاده از گروههاي يادگيري هميار در کلاس: ...... پنج شنبه 88/11/22
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهديدها : ...... يكشنبه 88/9/29
دست آوردها و كاستي هاي برنامه معلم پژوهنده: ...... يكشنبه 88/9/29
برنامه معلم پژوهنده ...... شنبه 88/9/28
پژوهش عمل نگر ...... شنبه 88/9/28
گزارش نويسي و نحوه ارائه گزارش: ...... شنبه 88/9/28
الگويي ديگر در عملي پژوهش در عمل ...... شنبه 88/9/28
گردآوري اطلاعات شواهد: ...... شنبه 88/9/28
مراحل پژوهش در عمل ...... شنبه 88/9/28
نه نكته يك چرخه بنيادي اقدام پژوهي ...... شنبه 88/9/28
مراحل اقدام پژوهي ...... شنبه 88/9/28
ويژگي هاي اساسي پژوهش در عمل ...... شنبه 88/9/28
هدف از اقدام پژوهي ( طرح معلم پژوهنده ) چيست؟ ...... شنبه 88/9/28
اقدام پژوهي چيست ...... شنبه 88/9/28
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها