سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تعلیم و آموختن
 به وسیله پیتر نیوسام :
 رابطه بین درس دادن و مىآموزد، چه و چطور معلمین درس مىدهد و چطور و چه یادگیرنده‌ها فلوت بلند را یک موضوع بحث‌انگیز مىآموزد. دو بعضى وقت‌ها زیاده از حد، موقعیت‌ها پذیرفته‌شده توسط آنها که در آن نامزد کردن مثل به طور شل وصف‌شده مىتواند باشد، روى دست آن که، سنتى و، روى دیگرى، پیشرو.
 مقام سنتى از فرض شروع مىکند، برده‌شده که مثل نه خیلى آشکار است که مستعد سؤال است، که هدف تعلیم به است که آن بدست آوردن آموخته‌شده را یک مجموعه علم تجویزشده متقاعد بکند و مجموعه مقادیر. هم شناخت و هم با ارزش دانستن یک جامعه اس-انتخاب برده‌شده‌اند منعکس بکنند از چه بسیار مىخواستن‌ها که به شهروندان آینده‌اش را مىفرستد و آینده‌اش را ملزوم مىکند که قادر است انجام بدهد.
ادامه مطلب...
نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:33 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]