سفارش تبلیغ
صبا ویژن

1- مقدمه
 تاریخچه آموزش و پرورش، نظریات، روشها و اداره مدارس و نمایندگىهاى دیگر اطلاعات از زمانهاى کهن تا به حال  از کشمکش انسان را براى بقاء توسعه داد و توضیح. رسمى یا غیررسمى ممکن است باشد. تحصیلات غیررسمى به اجتماعى عمومى مراجعه مىکند فرآیندى که به وسیله آن انسان‌ها شناخت را بدست مىآورند و در به کنش لازم در فرهنگشان کاردان هستند. تحصیلات رسمى به مراجعه مىکند فرآیندى که به وسیله آن معلمین محصلین را در دوره‌هاى مطالعه در سازمان‌ها اطلاع مىدهند.
ادامه مطلب...
نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:14 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

مدارس مربوط به قرون وسطى
 در طول قرون وسطى، طرفداران فلسفه مدرسى از میان استفاده منطق را یک ارتباط بین فلسفه یونانى کلاسیک و کریستین علم کلام جستجو کردند جعل بکنند. معلمین و معلمین مفاهیم دلیل را استخدام کردند و براى الهام محصلینشان را درس مىدهد به چطور فکر مىکند. در این 15ام-قرن نقاشى ایتالیایى، والدین بچه‌هایشان را مىبرند که یک معلم دستور زبان مىبینند. در 10ام و قرون اوایل 11ام، آموختن عربى یک تأثیر مشخص روى تربیت غربى داشت. از تماس با عرب دانشجویان در آفریقاى شمالى و اسپین، مربیان غربى راه‌هاى جدید را از فکر کردن ریاضیات آموختند،، علوم طبیعى مداوا مىکند و فلسفه.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:13 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

. 3-کودکستان
 فریدریک   فروبل
 جرمن آموزش‌دهنده (فریدریک lebeorF) کودکستان اول را در 1837 در (grubneknalB) پایه‌گذارى کرد، (aissurP)(حالا بخش آلمان). lebeorF فلسفه تربیتىاش را روى یک باور در آفرینندگى مادرزادى بچه‌ها بنیاد قرار داد. بنابراین، کودکستانش فشار آورد که طبیعتاً بچه‌ها بخش هر روز مشغول به را بازى باید مصرف بکنند که شان را خلاق توسعه مىدهند و استعداد عقلانى. جرمن آموزش‌دهنده (فریدریک lebeorF) زودترین کودکستان را به وجود آورد، یک شکل تربیت پیش از مدرسه آن بچه را لفظ به لفظ اس-باغ در جرمن قصد داشته باشد. lebeorF، که یک کودکى بدبخت داشت، براى معلمین ترغیب‌شده به دوران بچگى خودشان را به گذشته فکر مىکنند که براى بینش‌ها پیدا مىکنند آنها را در تعلیمشان را مىتوانستند استفاده بکنند. lebeorF در پستالوزى درس خواند اس-در (nodrevY) را تأسیس بکند، سوئیس، از 1808 تا 1810.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:12 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

جان دیوىی
 با اسباب‌بازىهاى تربیتى در حال بازى
فیلسوف آمریکایى، آموزش‌دهنده و جان دیوئى اصلاحى نظریه تربیتى را اصلاح کرد و در ایالات متحده را با آموختن را بیشتر کردن تغییر کردن تمرین مىکند و مشارکتى. او اصول تربیتىاش را در مدرسه تجربى مشهور آزمایش کرد، همچنین فراخوانده دیوى مدرسه، در شیکاگو. دیوى اس-نظریات توسعه‌یافته بودند مادامیکه او در دانشگاه شیکاگو بود، از 1894 تا 1904. جان دیوئى
 ادامه مطلب...
نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:10 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]