سفارش تبلیغ
صبا ویژن

1. تعریف:
معتبر شناختن، در تربیت، بازشناسى به وسیله یک انجمن مىدهد یا نمایندگى به سازمان‌ها که معیارهاى استینافى ویژه کیفیت آموزشى. در ایالات متحده، نمایندگىهاى در حال اعتبار دادن کیفیت تربیت را در ابتدائى مرور مىکنند و مدارس ثانوى، دانشکده‌هاى عامه دوساله و دانشکده‌هاى چهارساله و دانشگاه‌ها. این نمایندگىها معیارهاى اساسى را تأسیس مىکنند براى تعیین‌شده خواص یک برنامه آموزشى صدا را منعکس بکند. بنابراین نمایندگىها مراحل را توسعه مىدهند که معلوم مىکنند آیا برنامه‌هاى تربیتى و سازمان‌ها این معیارها را ملاقات مىکنند. در ایالات متحده، بسیار کنترل روى تربیت به حکومتهاى ایالتى مختلف مربوط باشد. هر وضعیت قوانین متفاوت را دارد و اهداف براى تربیت اما ایالات به مدارس عموماً اجازه مىدهند و براى دانشکده‌ها با استقلال قابل ملاحظه را به کار مىاندازند و خودمختارى.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:25 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]