سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

I. مقدمه
 تربیت محصلین با اختلال‌هاى رفتارى، موضوع در محوطه باز آموزش ویژه که روى مسائل عاطفى یا رفتارى تمرکز بکند کارآزموده حدود مقدارى بچه و بالغ‌ها. این مسائل روابط را با همتاها قطع مىکنند و بزرگسال‌ها و در تحصیلات دخالت مىکنند. در ایالات متحده، مأمورین مدرسه محصلین را معمولاً با این مسائل همسان مىسازند مثل چون اختلال هیجانى جدى یا اختلال‌هاى رفتارى. تخمین‌هاى تعداد اختلال‌هاى رفتارى در ایالات متحده از 5/0 درصد به روى 20 از درصد جمعیت تغییر بکند. مطالعات نشان مىدهند که درباره 7 تا 12 از درصد محصلین آمریکا اختلال‌هاى رفتارى تجربه سال‌هاى مدرسه‌شان را در مقدارى مرتبه ادامه داشته باشند. با این وجود، فقط در مورد 1 از درصد همه محصلین آموزش ویژه را دریافت بکنند براى مسائلشان را سرویس بدهد. دیگران خدمات را از نمایندگىهاى عامه برنامه ممکن است دریافت بکنند یا آنها روان‌درمانى خصوصى را ممکن است دریافت بکنند.
ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:22 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]