سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 دانایان:  تا بیشترین حد نامساوى
زیاده از حدترین موضوعات هدایاى فضائى یا ریاضى با کسرهاى درآمد لفظى را با هم زندگى مىکنند پیداشده در دانایان هستند. دانایان عقب‌افتاده‌اند(با (sQI) بین 40 و 70) و یا مربوط به خودگرایى و یا نشان دادن به نشانه‌هاى مربوط به خودگرایى هستند.( معمولى) دانایان یک مهارت معمولاً در یک سطح عادى دارند، و گرنه در مقابل به آنها شدیداً محدود توانایىها. اما کمیاب‌تر دانایان‌کمتر از 100 شناختن‌نمایش یک یا بیشتر مهارت مساوى با سطح قطارى هستند.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:7 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]