سفارش تبلیغ
صبا ویژن

1. تعریف :
آموزش فنى، آموزش در یک مهارت یا روش، معمولاً یک نوع مکانیکى و در یک سطح بین مال دانشمند حرفه‌اى یا مىسازد و مال یک nosrepstfarc ماهر. تکنیسین‌ها دانشمندان را پشتیبانى مىکنند و با طراحى را مىسازند، و نگهدارى کردن تولیدکننده در حال توسعه دستگاه‌ها و مواد. کار یک کارشناس فنى در حیطه محدودتر به جاى مال یک دانشمند است یا مىسازد و در تشخیص موقعیتش را عملى به جاى اینکه نظرى معمولاً مورد توجه است. در صنعت، شغل‌ها براى تکنیسین‌ها به آن آن محدود باشد در حیطه باریک است و فنى نسبتاً محدود را به درک ملزوم مىکند، از قبیل بازرسى معمولى بخشها، به آن آن یک سطح قابل ملاحظه علمى ریاضى ملزوم مىکنند و از قابلیت فنى درخواست کردند، از قبیل آجودان مخصوص مهندسى، رویش حوزه تکنولوژى کامپیوتر براى خیلى اشتغال جدید فرصت‌ها را براى تکنیسین‌ها دارد فراهم مىکند.

 ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:5 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]