سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

     همه ما میدانیم که اگر معلم در کلاس، از ابزار های کمک آموزشی استفاده کند ، بچه ها بیشتر به کلاس و درس جذب می شوند و خلاقیت بیشتری نشان می دهند.

  چه دلیلی وجود دارد ، با وجود آن که وسایل کمک آموزشی در مدرسه موجود است، معلم از آنها استفاده نکند.مگر غیر این است که وقتی یک دانش آموز درسش را یاد ندارد می خواهیم کله اش را بکنیم!!! چطور است اول از همه کاه خودمان را بکنیم و بندازیم دور !!!!!! خوب اگر ما میخواهیم که دانش آموزان پیشرفت کنند و و از آنها راضی باشیم چرا به خودمان زحمت نمی دهیم که از این وسایل استفاده کنیم.

حتی یک معلم که فکر می کند خیلی کار درست است « البته همه معلمان کار درستند» می تواند با استفاده از مغز سرشار و خلاقیتی که در وجودش موجود است و البته مواد ارزان، ساده و دور ریختنی وسایل کمک آموزشی بسازد که در هیچ کجای دنیا نظیر آنها وجود ندارد و فقط متعلق به خودش است و بس،،، خوب در این حالت است که احتیاجی به آزمایشگاه آنچنانی پیش نمی آید و مطمئن می شویم در کل عمرمان یک مطلب را به طور اساسی و اصولی به چند نفر آموخته ایم «در اینجا منظور از آموختن هر آموختنی نیست.»

حالا خوشحال باشید و باشیم و باشند که معلمید و معلمیم و ......


نوشته شده در  شنبه 87/9/16ساعت  6:8 عصر  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]