سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یادگیری تحقیق مدار چیست؟
اصطلاح تحقیق موقعیتی را توصیف می کند، که در آن کنجکاوی و میل به پیدا کردن چیزی از طریق کاوش، بررسی و جستجو وجود دارد. محققان، با سوالهای ایجاد شده، چالش های فکری و تلاش برای حل مسئله درگیر هستند. تحقیق معمولا نیاز به ارتباط با دیگران دارد و در همین ارتباطات است که عزت نفس خویشتنداری مخا برای مواجهه را یک محیط تازه و سازگاری با آن را افزایش و رشد می دهد.
کودکی که سرگرم تحقیق است، فراگیر کنجکاوی است، که در تصمیم سازی در باره هدف ها و نتایج یادگیری تا حدی کنترل دارد. (منمویر و آدامز، 1997 )  مهارت ها و نگرش های تحقیقی، مهارت هایی عمومی و قابل انتقالند و کودکان را برای یادگیری موثر مادام العمر آماده می سازد.
در هنگام تحقیق لازم است کودکان، نحوه دست رسی به نظریه های موجود و چگونگی شکل گیری آنها را بداند، و در صورتی که هیچ یک از نظریه های موجود کارایی لازم را نداشتند، فرضیه هایی را بسازد.( که امکان دارد نادرست باشند و معلم می تواند با راهنمایی خود آن نظریه را پخته تر و اصلاح کند که این روش در پست های بعدی مطرح خواهد شد.)
باید توجه داشت، منظور از تحقیق برای کودکان مقطع ابتدایی، این نیست کودک مطالبی را از منابع گوناگون استخراج و آنها را پردازش کند؛ بلکه کودک مقطع ابتدایی باید بیشتر تشویق به مشاهده پدیده ها و توجه به چگونگی انجام آنها و جزئیات آنها بشود، بهطوری که در ذهن او سوالات زیادی به وجود آید و رسیدن به جواب آنها در گرو دقت در مشاهده و استفاده از اطلاعات قبلی و تفکر خلاق باشد.
در این صورت است که دانش آموز از همان کودکی، با شخصیتی محقق و کاوشگر بار می آید و تفکر خلاق و کاوشگر در او تقویت می شود.
با راهنمایی هایی از کتاب « کودکان تحقیقگر، آموزش چالشگر »  اثر « ماکس دوبو » و ترجمه آقای سعید فضایلی هاشمی


نوشته شده در  شنبه 87/12/17ساعت  6:2 عصر  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]