سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

1. مقدمه
 تعلیم، عرضه منظم حقایق، نظرات، مهارتها و تکنیک‌ها به محصلین. اگرچه انسان‌ها جان به در برده‌اند و به عنوان یک انواع را تا حدى به دلیل یک ظرفیت تکامل پیدا کردند که شناخت را شریک مىکنند، به عنوان یک حرفه تعلیم پدیدار نشد تا نسبتاً اخیراً. جوامع دنیاى باستانى که درست کردن براى پیشرفتهاى جوهرى در شناخت را و، با این وجود، حکومت آنها بودند در کدام مردم را تعیین کرد به عهده گرفتن مسئولیت را جوان مخصوصاً تعلیم بدهد.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:35 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]