سفارش تبلیغ
صبا ویژن
1. تعریف :
تربیت محصلین با عقب‌ماندگى ذهنى، موضوع در محوطه باز آموزش ویژه که به تربیت محصلین با محدودیت‌هاى جوهرى در کارگزارى ذهنى رسیدگى بکند. عقب‌ماندگى ذهنى یک ناتوانى رشدى توصیف‌شده به وسیله بامعنا است خردمند زیرمعدل کار بکند، به اندازه محدودیت‌هاى مرتبط در قابلیت که درخواستهاى متداول روزانه را زندگى ملاقات مىکنند. بچه‌ها با مهارت‌هاى پایه داراى حق انحصارى انتشار فقدانى، معروف به مهارتهاى توافقى، در حداقل دو عدد از موضوعات بعدى: ارتباط، توجه به خود، خانه زندگى مىکند،، مهارت‌هاى اجتماعى استفاده منابع جامعه، خودرهبرى، تندرستى و ایمنى، دانشگاهىها، آسودگى عقب‌ماندگى ذهنى در بچه‌ها آشکار مىشود پیش از دوره 18.
ادامه مطلب...
نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:15 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]