سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
اختلال عیب توجه‌ رفتارى:
 یک نظریه جدید اختلال را پیشنهاد مىکند از یک درماندگى در خویشتندارى ناشى بشود. DHDA ممکن است بلند بشود مدارات کلیدى مغزى وقتى که به درستى شاید به دلیل یک ژن دست‌خورده توسعه نمىدهند یا ژن‌ها به وسیله راسل اى-بارکلى آرسنیک من کیت پنج‌ساله‌کهنه را در اتاق انتظار دفترم تماشا کردم، من مىتوانستم ببینم والدینش چرا گفتند او یک چنین زمان سخت را در کودکستان داشت. ادامه مطلب...
نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  9:58 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

ظرفیت براى بازسازى به انسانىها یک درجه بزرگ روانگویى مىدهد، انعطاف پذیرى و آفرینندگى؛ به اشخاص اجازه مىدهد خودشان به طرف یک هدف رانده بشود بدون چون به تمام قدم‌هاى لازم را معمولاً بیاموزد. به بچه‌ها بالیده مثل آنها اجازه مىدهد به رفتارشان از میان فواصل به طور افزایشى بلندتر با ترکیب کردن رفتارها در زنجیرهاى هرگز بلندتر مستقیم که یک هدف موفق مىشوند. اولیه معنى رساندن را آن بچه‌ها مطالعه مىکند با (DHDA) مستعد به بازسازى کمتر هستند به جاى بچه‌هاى دیگر هستند.ادامه مطلب...
نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  9:56 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]