سفارش تبلیغ
صبا ویژن
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها : ( حسین نژاد1382)

از جمله کارهای جدی پژوهشکده تعلیم و تربیت مشارکت گرفتن فعالانه معاونت های آموزشی و نیروی انسانی در این طرح است.

وظایف استان ها:
معمول است که تحقیقات در استان ها به عده ای خاص و با نگرش کاملاً دانشگاهی سپرده شده است، شواهد نشان می دهد تفکر حاکم بر شوراها با پذیرش معلمانی که تازه می خواهند با تحقیق و پژوهش آشنا شوند، میانه خوب ندارد. 
زیرا این قبیل معلمان نه می توانند طرح تحقیق تهیه کنند و نه می توانند مساله یاب خوبی در سطح کلان باشند و نه با مقدمات پژوهش دانشگاهی آشنایی دارند. حال آنکه برنامه معلم پژوهنده می خواهد معلمان را به این باور برساند که آنان می توانند درباره مسائل کلاس خود تحقیق کنند و نتیجه آنرا هم به دیگران ارائه دهند و حتی آنرا در معرض داوری قرار می دهند. و البته این فرصت بسیار مغتنم است. دوستان شورای تحقیقات استان ها می توانند و البته بعضاً چنین می کنند با هزینه یکی در طرح استانی به ارتقای سطح برنامه کمک کنند، گاهی شنیده می شود در برخی مناطق معلمان با هزینه شخصی کارهای اقدام پژوهی خود را دنبال می کنند. اکنون چه فرقی از این بهتر که عده ای داوطلبانه به این راه آماده اند چرا دست آنان را نگیریم؟ (ص 43 )

زمینه های معلمان و کارکنان آموزشی آموزشگاهها می توانند در مورد مسایلی که در کلاس درس یا مدرسه با آن مواجه هستند به پژوهش بپردازند و گزارش خویش را در یکی از زمینه های زیر ارائه نمایند.
از مهمترین نکاتی که در بخشنامه های ارسالی قید می گردد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
معلمان آگاه وعلاقه مند می تواننددرمورد مسایلی که درکلاس درس یا مدرسه با آن مواجه هستند به پژوهش بپردازند.ازجمله :
1 چگونگی تدریس یک مفهوم علمی باموضوع درسی
2 تولیدو به کارگیری وسایل کمک آموزشی برای حل مسایل ویژه درکلاس درس 
3 مسایل یادگیری دانش آموزان درمواردخاص 
4 مسایل رفتاری دانش آموزان درمواردخاص 
5 شیوه های اداره کلاس 
6 شیوه های نوین مدیریت آموزشگاه 
7شیوه های امتحان وارزیابی 
8سایرمواردمربوط به حوزه تعلیم و تربیت شرایط شرکت کنندگانکلیه معلمان و کارکنان آموزشی و اداری اعم از رسمی و غیررسمی شاغل
 
روش ونحوه بررسی گزارش های تنظیمی همکاران:
ارزشیابی در سه سطح منطقه ای سرگروه ها آموزشی شهرستان، منطقه و نواحی استانی مجری کارشناسی تحقیقات توسط سرگروههای آموزشی استان و مدرسین دوره اقدام پژوهی و کشوری پژوهشکده تعلیم و تربیت انجام می پذیرد. 
ابتدا کلیه آثار توسط گروههای آموزشی ناحیه، شهرستان و منطقه با ملاک ارزیابی خاص فرم ارزیابی اولیه بررسی و 10% آثار منتخب جهت بررسی مجدد به کارشناسی تحقیقات استان ارسال می گردد.
سپس کارشناسی تحقیقات آثار منتخبین منطقه ای را با ملاک های ارزیابی استانی فرم ارزشیابی گزارشات اقدام پژوهی بررسی و7% آثار منتخبین را جهت بررسی مجدد و تعیین منتخب کشوری به پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت ارسال می دارد.

نوشته شده در  یکشنبه 88/9/29ساعت  12:2 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

پژوهش عمل نگر: باید ها و نباید ها ( ابراهیمی قوام  و  پور موسی 1382 به نقل از مک نیف )


نکات عملی در پژوهش عمل نگر. در این قسمت توصیه هایی برای آنچه که باید انجام شود یا انجام نشود ارائه می شود. به طور خالص و متمرکز عمل کنید؛ مطالعه خود را بر یک جنبه از کل موضوع متمرکز سازید.

سوالات پژوهش روشنی را شناسایی کنید: در پژوهش عمل نگر باید از طرح سوالات کلی اجتناب کنید برای مثال آیا ارتباطی بین درجه حرارت کلاس و میزان تمرکز وجود دارد؟

نسبت به آنچه که انجام می دهید واقع بین باشید. شما می توانید با در نظر گرفتن هدفهای واقع بینانه و مشخص به تغییر و اصلاح مسائلی که در پیرامون تان در جریان است بپردازید. این کار امری تدریجی و زمان بر است و به یکباره تغییر ایجاد نمی شود.

به طراحی و برنامه ریزی دقیق بپردازید: این جنبه بدان معناست که چشم انداز جایی را که میخواهید به آن برسید تعیین کنید و صرفاً به تعیین هدف های خاص نپردازید. در ابتدای کارتان معیارهایی را درباره نحوه اقدامات خود و میزان اثر بخشی آنها تعیین کنید.

دیگران را نیز درگیر کار کنید.

خود را یک مشاهده گر بدانید. این نوع پژوهش ریشه در احترام به عقاید دیگران دارد.

بر سبک یادگیری تمرکز کنید نه روی نتایج اقدامات

آنچه را آموخته اید گزارش دهید.(ص 4544 )


نوشته شده در  شنبه 88/9/28ساعت  11:58 عصر  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش: ( آهنچیان 1382به نقل ازمک نیف )  
شکل گزارش:
شواهد ارائه شده یعنی همان گزارش ها، اسناد و سایر داده ها باید در چارچوب گزارش کوتاهی که ادعای شما را 
در مورد اینکه یافته های شما عملی و بخشی از دانش هستند تنظیم شود.
شکل گزارش باید به طور معمول نشان دهنده فرایند یادگیری درونی شما باشد، و در پاسخ به پرسش های زیر تدوین شود.
 1. دوست داشتم درباره چه چیزی به پژوهش بپردازم؟
 2. چگونه می خواستم درباره آن پژوهش کنم؟
 3. فکر می کردم که قادر به انجام چه کارهایی درباره آن بوده ام؟
 4. چه کردم؟
 5. چه یاد گرفتم؟
 6. چگونه می توانم یادگیری ام را نشان دهم؟
 7. چگونه می توانم تأثیری را که بر کارم داشته، ارزشیابی کنم؟
 8. پژوهش چگونه موجب رشد من به عنوان یک فرد شاغل شده است؟
ارائه گزارش های اقدام پژوهی:
هنگام تنظیم دفترچه شواهد، استفاده در عنوان هایی شبیه آنچه هنگام اجرای اقدام پژوهی استفاده می کردید، مفید است. در صورت تمایل از عنوان های زیر استفاده کنید. می توانید عناوینی مخصوص خودتان تنظیم کنید. بهتر است از طرح پیشنهادی زیر فقط به منزله راهنما یا سیاهه ای برای ارزیابی کمبودهای گزارش خود بهره گیرید.
مسئله شما چه بود؟
برای مطالعه خود، زمینه چینی کنید. خود را معرفی کنید و شرح دهید به چه زمینه ای علاقه داشتید و چه چیزی در شما باعث شد که این مسئله را برای پژوهش در نظر بگیرید. مشکل چیست؟ چرا آن را یک مشکل می دانید؟
آیا آن نماد یک عمل خوب بود؟ آیا این عمل را به نحوی توضیح داده اید که هر خواننده ای بفهمد در آن زمان چه چیزی در ذهن شما به قدری اهمیت داشت که شما را وادار کرده است تا کاری درباره آن انجام بدهید؟
مسئله چه ربطی به شما داشت؟
در اینجا باید درباره مبنای ارزشی خود، به منزله یک فرد متخصص، توضیح دهید. اگر موقعیت به نحوی بوده که مطالعه را برای ارزیابی چگونگی ایجاد تغییراتی در آن انجام داده اید.
موقعیت هایی را که به شدت نیازمند تغییر بودند مشخص کنید.
آیا با مشکلی مواجه شدید که بر خلاف عقیدة شما بود؟
آیا شرایط آن زمان، با عقیده تان منطبق بود، به نحوی که احساس می کردید باید در جریان اموری که به خوبی پیش می رفتند نقشی داشته باشید؟
آیا موقعیت طوری بود که مجبور بودید آن را برای اطمینان از اینکه رونق نظرات شماست، ارزشیابی کنید؟
در این قسمت باید سعی کنید مسئله پژوهش خود را به ارزش هایی که به عنوان فردی حرفه ای مراعات می کردید ربط دهید.
آیا درباره صحت درک و درست و عادلانه بودن مداخله مطالبی آورده اید؟
چرا نتوانستید ابهامات را تحمل کنید؟
چرا موقعیت را ترک نکردید؟
آیا بحثی جدی است و بحثی است که باید خیلی دقیق مهارش کنید. چون نشان می دهد که مداخله شما نوعی دخالت نبوده بلکه اقدامی اخلاقی و مبتنی برتعهد بوده است؟
چه دلیلی در مورد ضرورت انجام این پژوهش، داشتید؟
آیا مشکلی وجود داشت که باید درباره آن پژوهش می شد؟ اگر بلی خواننده چه طور می تواند آن مشکل را درک کند؟
از آن اوضاع و احوال چه تصویری می توانید ارائه دهید؟
شواهدی را تهیه کنید که نشان دهنده شرایط آن زمان باشد به دلایلی را که بر اساس آن پژوهش ضرورت
 می یافت ارائه دهید.
برای رفع مشکل چه کارهایی از دست شما ساخته بود؟
در اینجا باید راه حل های احتمالی را که در نظر گرفته اید، بیان کنید.آیا لشکر کاملی از راه حل ها را تدارک دیده بودید؟
کدام راه حل را انتخاب کردید؟ چرا؟
چرا از میان سایر راه حل ها این راه حل را برگزیدید؟
برای حل مشکل چه کردید؟
چه راه حلی را به اجرا گذاردید؟
آیا کار آسانی بود؟
بدون مانع به پیش رفت؟
فقط به یک راه حل پرداختید یا تلاش خود را صرف چندین راه حل کردید؟
ـ آیا در نیمه کار، نظر خود را تغییردادید؟
بالاخره چه اتفاقی افتاد؟
هدف این قسمت ارائه تصویری از روند کار است. فراموش نکنید شما درباره کاری که انجام داده اید هیچ ایده ای  ندارید. باید داستان را روشن و ساده بیان کنید. نکات بدیهی را هم بگویید. بسیاری از پژوهشگرن گمان می کنند که خواننده می تواند بدیهی ترین چیزها را پیش گویی کند. باید چیزهای بدیهی را هم بیان کنید، هر چند که به نظر برسد کاری بسیار پیش پا افتاده است.
در چنین مواردی، ضبط شنیداری به گفتن داستان کمک می کند. علاوه براین می توانید داستان را برای شخص دیگری بگویید و در ضمن آن را ضبط یا یادداشت کنید. آن ها احتمالاً خواهند گفت‹‹ وقتی شما آن کار کردید، چه اتفاقی افتاد؟›› آنها می توانند مواردی را که به سهو جا انداخته اید یا مبهم هستند مشخص سازند. 
بیان داستان برای دیگری می تواند به منزله پیش نویسی اولیه باشد. به هنگام یادداشت آن، فرض کنید از نو در حال گفتن همه داستان هستید.
برای نشان دادن اقدامات خود و آثار آن، چه شواهدی تهیه کردید؟
در این مرحله شما باید دومین مجموعه از شواهد را ارائه بدهید و تأثیر خود را بر زمینه پژوهش مشخص کنید.
از کدام فنون گردآوری داده ها استفاده کردید؟
چرا از میان نمونه های مختلف، این فنون را برگزیدید؟
به عنوان معرف تغییراتی که در کار ایجاد شده است، کدام داده های مهم را انتخاب و ارائه می کنید؟
کدام داده ها باعث شد که آن ها را از میان بقیه انتخاب کنید؟
آیا خواننده می تواند شواهد ارائه شده و توضیحات شما را درباره علت مهم بودن این شواهد به روشنی مشاهده کند؟
توجه داشته باشید که در این بخش، شواهد واقعی را ارائه می دهید. این شواهد ممکن است به شکل یادداشت های سیاری، صورت جلسه ها و نوارهای ضبط شده صوتی ـ تصویری باشد که آنها را از  میان داده های خام انتخاب کرده اید .
همه داده های خام را به گزارش پژوهش خود پیوست کنید. در اینجا فقط آن دسته از داده های خام را انتخاب کنید که از آنها به منزله شواهدی روشن برای نشان دادن پیشرفت در کار خود و سایرین استفاده خواهید کرد.
از شواهد خود به چه نتایجی رسیدید؟ با چه ملاکی درباره اثر بخشی آن ها قضاوت کردید؟
آیا در کارها تغییری روی داد؟
چگونه می توانید این تغییرات را نشان دهید؟
به هنگام اجرای پژوهش به چه چیزهایی فکر کرده اید؟
شواهد چنین تفکراتی در چه محلی در اختیار خواننده قرار دارد؟ یادداشتهای روزانه شما، در یادداشتهای شما به دوستان نقاد پژوهش و… 
چگونه به این نتیجه رسیدید که بر موقعیت اثرگذار بوده اید؟
در مقام پژوهشگر برای شما چه اتفاقی روی داد؟
آیا از تاثیر مداخله خود راضی بودید؟
آیا واقعاً کار مناسبی انجام دارید.و از سوی کسانی که شما در روند زندگی آنها مداخله کردید، تاییدی مبنی بر انجام کار به صورتی مطلوب، دریافت داشتید؟
با چه دلایلی می توانید ثابت کنید که دقت لازم را در دست و عادلانه بودن، قضاوت های خود را اعمال کرده اید؟
اعتبار ادعای تاثیرگذاری بر موقعیت، پیشرفت امور، و اعمال تغییراتی روی خود و موقعیت را چگونه ثابت می کنید؟
اعتبار گذار چه کسی بود؟
آیا آنها همکاران شما در محل کارتان بودند؟یا…
آیا مشاهده کننده ای خارجی که به نقد کارتان بپردازد، داشتید؟
ازکدام طرح اعتبارگذاری تبعیت کردید؟
آیا با کسی گفتگویی داشتید که به صورت صوتی ضبط شده باشد؟
آیا از همکارانتان خواسته اید که به مشاهده تدریس شما بنشینند و مشاهدات خود را با شما در میان بگذارند؟ 
چگونه می توانید کاملاً مطمئن باشید که هر یک از خواننده های گزارش تان آن را باور خواهند کرد و هیچ قسمتی از آن را جعلی نمی پندارد؟
کار خود را چگونه اصلاح کردید؟    
پژوهش چه تاثیری بر کارتان داشته است؟            
آیا تصمیم گرفته اید پس از پایان این پژوهش به سراغ مسئله دیگری بروید؟
آیا این پژوهش، به همان نحوی که لازم بوده، تاثیری بر جایگاه کاری شما گذاشته است؟
 آیا افراد دیگری نیز هم اکنون مشغول آن هستند؟ ص 170167   
نحوه تدوین گزارش
 قاسمی پویا 1382 
به طور کلی در تدوین گزارش چهار مرحله را باید در نظر داشته باشید:
1 مطالب مقدماتی
2 محتوای مطالب یا متن گزارش
3 پیوست ها
4 منابع
مطالب مقدماتی کلیات شامل موارد زیر است:
11 صفحه عنوان:
 در این صفحه ابتدا عنوان پژوهش، سپس نام نویسنده یا پژوهشگر و همکاران اصلی وی و سال تدوین گزارش و محل جغرافیایی آن ذکر می شود.
عنوان تحقیق باید تا اندازه ممکن گویا و روشن باشد.
مثال: “چگونگی ترغیب دانش آموزان دوره ابتدایی به مشارکت در امور مدرسه“
12 چکیده
چیکده تحقیق در برگیرنده خلاصه ای از اجزا و یافته های تحقیق است. هدف از این کار به ویژه در پژوهش های متداول و گسترده، آگاهی یافتن سریع خواننده از محتوای گزارش است. بنابراین، در این قسمت در چند مرحله آن چه را که بررسی کرده اید به اطلاع خواننده می رسانید.
در چکیده تحقیق، به طور خلاصه مراحل تحقیق را همراه با یافته ها ویژگی های هر مرحله توضیح می دهید، به گونه ای که خواننده گزارش با خواندن این چکیده بتواند تصمیم بگیرد آیا می خواهد تفصیل گزارش را بخواند یا نه؟
13 تشکر و قدردانی
در این قسمت، پژوهشگر از افراد و سازمان هایی که وی را در کلیة مراحل تحقیق یاری کرده اند تشکر و  قدردانی می کند.
2 محتوای مطالب یا گزارش
در این قسمت کلیه مراحل تحقیق را از اول تا نتیجه گیری نهایی و ضمن فصل بندی چندگانه مشخص 
می کنیم. می توانیم هر گام را با یک عنوان گزارش دهیم.
3 پیوست ها
در این مرحله اگر جدول یا نمودارهایی دارید در این قسمت آورده می شود با ذکر منبع
4 منابع:
در این قسمت منابعی را که در کلیه مراحل تحقیق از آن استفاده کرده اید می آورید.
معمولاً منابع را طبق شیوه ای مشخص می نویسند، این شیوه به شرح زیر است:
نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب، نا مترجم، ناشر، محل نشر، تاریخ انتشار، نوبت چاپ، شماره جلد
مثال1: ولف، ریچارد، “ارزشیابی آموزشی“، ترجمه علیرضا کیامنش، مرکز دانشگاهی،تهران، 1371، چاپ اول
اگر کتابی دو مترجم داشته باشد هر دو را مینویسیم ولی اگر بیش از دو مترجم داشت اول را  می نویسیم و کلمه دیگران را اضافه می کنیم.
مثال: مک نیف جین، و دیگران، “اقدام پژوهی“ ترجمه محمدرضا آهنچیان، انتشارات رشد، تهران،1382، نوبت اول منابع اگر تالیف باشد فقط نام مولّف یا مولّفان را می نویسیم.
مثال:علاقه بند، علی، “مقدمات مدیریت آموزشی“ انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، 1369، چاپ اول
برخی ملاحظات برای درست نوشتن:
ساده بنویسید، در گزینش واژه ها و اصطلاح دقت کنید. واژه ها و اصطلاح هایی را که ممکن است در خواننده ایجاد ابهام کند، در پانوشت ها یا در داخل متن توضیح دهید. واژه ها و نام های ناآشنا برای خواننده و اصطلاح ها را به خط نسخ بنویسید و یا به صورتی آن ها را برجسته کنید. مثل داخل دو گیومه“      “ یا سیاه تر نوشتن یا زیر آن خط کشیدن و جز اینها و روی آنها را اعراب بگذارید.
نام ها و واژه ها و اصطلاح های خارجی را، حروف بزرگ بنویسید. فارسی آنها را نیز با اعراب بنویسید، واژه ها و اصطلاح های بیگانه را می توانید یا در پانوشت یا در متن داخل پرانتز یا در کمان بیاورید.
شماره صفحه ها در گوشه سمت راست بالای کاغذ گذاشته شود.
ارجاع ها  و منابع را به صورت خلاصه در داخل متن در داخل پرانتز یا در کمان بیاورید. و شخصات کامل آن را در کتاب شناسی پایان گزارش به شرحی که گذشت بنویسید.
در بالای جدول ها و نمودارها و شکل ها به ترتیب شماره بگذارید.
پس از پایان پاک نویس نوشته، فهرست مناسبی از محتوای گزارش در اول گزارش و پس از صفحه عنوان یا صفحه اول تهیه کنید. در تهیه این فهرست می توانید سلیقه خاصی به کار ببرید ولی در هر صورت در سمت راست بالای صفحه می نویسید: “عنوان“ و در سمت چپ شماره صفحه.

نوشته شده در  شنبه 88/9/28ساعت  11:54 عصر  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

مراحل پژوهش در عمل : ( قاسمی پویا 1380)

مراحل پژوهش در عمل یا چرخه پژوهش، مراحل کاملاً خطی یا پلکانی نیست. همچنان که در ویژگی های این نوع از تحقیق اشاره شده است این مراحل دوری یا حلزونی است. از این رو آن را چرخه پژوهش نیز نامیده اند. با این حال چون این روش نیز منظم و هدفمند است پس لازم است مراحلی را در این پژوهش در نظر گرفت. مراحل پژوهش در عمل عبارتند از تشخیص، اجرا و ارزیابی و عرضه به شرح:

مرحله تشخیص:

 1 مشخص کردن موضوع و عنوان پژوهش 

2 توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله

3گردآوری اطلاعاتشواهد1 

4 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

5 انتخاب راه جدید موقتی مرحله ارزیابی و عرضه

7گردآوری اطلاعات شواهد2

8 ارزش یابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن               

9 تجدیدنظر و دادن گزارش نهایی یا اطلاع رسانی

*مشخص کردن موضوع و عنوان پژوهش: نخستین گام در هر پژوهش، تعیین موضوع یا زمینه تحقیق  است.

آیا موضوع مورد توجه وی با شغل اش ارتباط دارد؟

آیا موضوع قابل بررسی و تحقیق است؟

توصیه ها:

ویژگی هایی که موضوع تحقیق می بایست داشته باشد:

* مورد علاقه شما باشد

* پژوهش پذیر باشد

* دارای اهمیت باشد

* در توان پژوهشگر باشد

* منابع اطلاعاتی کافی در اختیار باشد

* توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله

پژوهش در عمل درباره وضعیتی است که در آن قرار داریم، یعنی: اینجا و اکنون. بنابراین لازم است پژوهشگر برای مشخص کردن مسئله مورد نظر خود که به دنبال بهبود و اصلاح آن است و ضعیت منفی را به روشنی توصیف کند تا تصویر مشخصی از آن چه در حال حاضر در محیط کار و مسئله آفرین وی می گذرد.

نمونه ای از پرسش های پژوهش در عمل :

 چگونه می توانم در مدرسه به تفاوت های فردی کودکان توجه کنیم؟

 چرا برخی از کارکنان همیشه دیر در سرکار حاضر می شوند؟ برای تغییر این وضع چه می توانم بکنم؟

 چگونه می توانم والدین کودکان را به مشارکت بیشتر در امور مدرسه تشویق کنم؟

 از کجا و چگونه به مشکل خود پی می بریم؟

معمولاً مسائل کاری افراد به صورت های گوناگون، خود را نشان می دهند. برای مثال به عنوان معلم پژوهنده می توانیم از طریق منابع زیر به مشکلات و مسائل خود پی ببریم:

1 احساس ما به عنوان یک معلم، ممکن است احساس کنیم کارها خوب پیش نمی رود.

2 اسناد و مدارک آموزشی: نمرات امتحانی شاگردان

3واکنش ها و اظهارات والدین دانش آموزان

4 واکنش های شاگردان

5 واکنش مدیر و همکاران

6 واکنش اداره

7 پژوهش های دیگران

8 اسناد و مدارک علمی

توصیه ها:

* هر چه مسئله دقیق و روشن و ملموس تر باشد، پژوهش درباره آن آسان تر خواهد بود.

* در میان گذاشتن موضوع با همکاران و افراد منتقد و استفاده از نظرات منطقی آنان. 

* موضوع و مسئله تحقیق باید مطلبی باشد که واقعاً پاسخ آن از پیش معلوم نباشد.    

* درباره مسئله مورد نظر و اهمیت و هدف آن توضیح دهید تا ارزش کار برای دیگران کاملاً مشخص شود.


نوشته شده در  شنبه 88/9/28ساعت  11:45 عصر  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی  عبارتند از:

 آهنچیان 1382به نقل ازمک نیف :

 1. کارهای جاری خود را مرور می کنیم. 
 2. جنبه ای را که قصد بهبود آن را داریم، معین می کنیم.
 3. راهی را فرا روی خود فرض می کنیم.
 4. سعی می کنیم آن را طی می کنیم.
 5. آنچه روی می دهد را حفظ و ذخیره کنیم.
 6. در سایه آنچه یافته ایم، طرح خود را اصلاح می کنیم و با “ اقدام“ کار خود را ادامه دهیم.
 7. آنچه را که انجام می دهیم کنترل کنیم.
 8. از اقدام اصلاح شده ارزشیابی بهعمل آوریم.
 9. تا رسیدن به رضایت از آن جنبه کار، آن را ادامه دهیم.  ص 75 

ذخیره سازی:

تصور نکنید که می توانید به آسانی فن آوری مورد نیاز را در اختیار داشته باشید. از قبل به وارسی فن آوری مورد نیاز بپردازید. حتماً درباره استفاده از آن فن آوری با سایر همکاران خود صحبت کنید .

امور اخلاقی:

مراقب باشید قبل از هرگونه پخش پرسش نامه، مجوز آن را کسب کرده باشید. اگر کسی نخواست در پژوهش شرکت کند نباید کار را با او ادامه دهید.

شواهد:

پس از گفتگو با همکاران، شاخص های معّرف تغییرات مورد نظرتان را به دقت تعیین کنید در واقع موقعیتی که جلوه همه تغییرات در آن نمایان باشد،”سند” شما خواهد بود.

 برای اجرای هر کدام از چرخه های پژوهشی پنج مرحله را مشخص می کند:

 نوغانی 1382 به نقل ازجرالدسا سمن در ابتدا، مساله ای تعریف و تعیین می شود و داده های لازم برای تشخیص دقیق تر جمع آوری می شود. به دنبال آن مجموعه ای از مفروضات به عنوان راه حل های احتمالی که بر پایه آن ها یک طرح عملی معین ارائه و اجرا می گردد، مطرح می شود.داده های ناشی از دخالت و اثرگذاری جمع آوری و تحلیل می شود و یافته ها در پرتو میزان موفقیتی که در عمل دارند،تفسیرمی شوند.در اینجا مساله مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد و فرایند با چرخه دیگری آغاز می شود، این فرایند تا هنگامی که مساله حل شود ادامه می یابد. ص 37


نوشته شده در  شنبه 88/9/28ساعت  11:36 عصر  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

 

مراحل اقدام پژوهی :

 ساکی 1382 به نقل از کلهان 2003 اقدام پژوهی را رویکردی برای مطالعه و حل مسائل آموزشی توسط معلمان ذکر می کند. موضوعاتی نظیر جو کلاس، مدیریت کلاس، راهبردهای تدریس، مواد آموزشی و رفتار اجتماعی و شناختی دانش آموزان می توانند در مسیر پژوهش حین عمل مورد مطالعهقرار گیرند و بر حسب نیاز، تغییرات لازم در این زمینه ها انجام شود. ( ص 100 )

 

مراحل اقدام پژوهیعبارتند از : (سرمد و همکاران 1377)

 1.  مرحله اول تشخیص و برنامه ریزی Planning
 2.  مرحله دوم اقدام برای رفع مشکل
 3.  مرحله سوم مشاهده به منظور نمایان ساختن میزان تغییرات انجام شده جهت رفع مشکل
 4.  مرحله چهارم تحلیل و تعدیل (ص 86 )

 

مراحل و گامهای اقدام پژوهیعبارتند از : (بازرگان1382)

چرخه اقدام پژوهی از چهار حلقه به شرح زیر تشکیل می شود :

 1. برنامه ریزی                
 2. اقدام                             
 3. مشاهده                         
 4. بازتاب تحلیل وتعدیل اقدام 

 

1 مرحله برنامه ریزی در اقدام پژوهی:

اولین مرحله در اقدام پژوهی شامل شناسایی مسأله و برنامه ریزی برای اقدام جهت حل مسأله است. این مرحله شامل سه گام به شرح زیر است:

این مرحله شامل سه گام است:

الف گام مقدماتی اقدام پژوه زمینة ویژه ای از فعالیت منظورنظر را که مایل به بهبودی آن است مشخص نماید.

ب گام آماده سازی شرایط برایاقدام پژوهیاقدام پژوه به درک شرایط موجود پرداخته و ضمن تماس با مدیران و سیاست گذاران شرایط لازم برای اجرای طرح را فراهم می نماید.

ج گام تدوین طرح اقدام پژوهیاقدام پژوه به تشخیص جنبه اصلی مورد نظر برای بهبود اقدام بپردازد. همچنین وضعیت مطلوب را تعریف کند و نشانگرهای آن را بیان نماید. در این گام به منظور تصویر کردن موقعیت نامعین باید به گردآوری داده ها پرداخت تا با مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب بهتر بتوان به بازنگری گزینه های ممکن برای اقدام بهینه پرداخت.

2 مرحله به اجرا کردن درآوردن اقدام:

اقدام بهینه که به وسیله اقدام پژوه برگزیده شده است به اجرا در می آید. می بایست ابعاد بهینه برای اعضای شرکت کننده در اجرای طرح کاملاً آشکار باشد برای این منظور ضرورت دارد در جلسه های توجیهی، اقدام بهینه به طور مشروح بیان شود و رئوس اقدام مورد نظر و چگونگی انجام آن نوشته شده و میان اعضاء توزیع گردد. سپس طبق برنامه به اجرای اقدام پرداخته شود. 

3 مرحله مشاهده :

در این مرحله باید به گردآوری شواهد درباره تأثیر اقدام بهینه پرداخت. برای این منظور می توان داده های کمّی یا کیفی را گردآوری کرد.داده های کمّی با اندازه گیری متغیرها حاصل می شود در حالی که داده ها ی کیفی با تبادل نظر با همکاران درباره اثرات اقدام بهینه گردآوری می شود. در این مرحله لازم است نسبت به انتخاب روش گردآوری و نوع ابزار اندازه گیری، چگونگی تنظیم داده ها تصمیم گیری شود.

4 مرحله بازتاب:

در این مرحله، شواهد تأثیر اقدام بهینه مورد تحلیل قرار می گیرد. سپس بر اساس نتایج این تحلیل گزارش مقدماتی اقدام پژوهی تدوین می شود. 

در طرح های اقدام پژوهی در سطح مدرسه یا منطقه آموزش و پرورش انجام می گیرد. می توان از طریق مشارکت دادن ناظران، میزان اعتبار نتایج بدست آمده را نیز مورد قضاوت بیرونی قرار داد و سپس گزارش نهایی تدوین کرد.  ص 173 156 

 

فهرست گامهای اقدام پژوهی : (بازرگان 1382 )

1 برنامه ریزی

11مرحله مقدماتی 

گام اول 111 انتخاب زمینه و موضوع پژوهش برای انتخاب زمینه پژوهش لازم است به نکات زیر توجه شود.

 1. اول انتخاب زمینه ای از فعالیت که اقدام پژوهنده مایل به اقدام پژوهی است.
 2. دوم مشخص کردن رابطه این زمینه با وظایف شغلی
 3. سوم مشخص کردن محدود موضوع اقدام پژوهی مسئله پژوهش
 4. چهارم اطمینان حاصل کردن از بهبودی که در اثر اقدام پژوهی عاید خواهد شد.
 5. پنجم منظور داشتن دلایلی که حاکی از انتخاب درست زمینه است.

کارعملی:

 موضوع پژوهش خود را انتخاب نمائید 

تذکر : موضوع یا عنوان انتخابی شما می بایست نشات گرفته از مشکل در کلاس یا آموزشگاه باشد مشکلی که اکنون با آن مواجه هستید  

گام دوم 112 مطالعه اسناد و مدارک مربوط به موضوع پژوهش

برای انجام این گام، فهرست فعالیتها به شرح زیر است:

 1. مطالعه متون، اسناد و مدارک مربوط به موضوع
 2. مطالعه متون مربوط به روش تحقیق برای آشنایی با فرایند تحقیق
 3. شناسایی کتابها و نشریات و گزارشهای مربوط به موضوع
 4. شناسایی افراد صاحب نظر درباره موضوع و مشاوره با آنها
 5. یادداشت برداری

کارعملی :

بامراجعه به کتابخانه در زمینه موضوع عنوان انتخابی فیش برداری نمائید . 

گام سوم113 تدوین طرح پژوهی:

انجام این امر از طریق پاسخ دادن به سوالهای زیر تسهیل می شود:

 1.  در حوزه شغلی خود به چه چیزاهمیت می دهید؟
 2.  دلیل شما برای انتخاب این موضوع چیست؟
 3. چه شواهدی برای حل مشکل یا کاهش آن می توانید عرضه کنید و نمایانگر موفقیت شما در عمل چیست؟ملاک مطلوبیت داده های کیفی، کمی و قضاوت چه می باشد؟
 4.  چه اقدامی می توان انجام داد تا بهبودی وضعیت مطلوب حاصل شود؟
 5.  چه شواهدی می توان یافت و عرضه کرد تا نشان دهندة تأثیر اقدام باشد؟
 6.  تأثیر اقدام را چگونه می توان ارزیابی کرد؟
 7.  چگونه اطمینان حاصل می کنید که قضاوت به عمل آمده پذیرفتنی و منطبق با واقعیات است؟
 8.  چه اقدامی برای بهبود وضعیت موجود به عمل می آورید؟

 

کارعملی :

ملاکهایی را که برای تدوین طرح پژوهشی خود در نظر گرفته اید کدامند ؟ 

گام چهارم 114 تصویب طرح :

در این مرحله طرح اقدام پژوهی را به تصویب مراجع زیربط رسانده و مقدمات اجرائی طرح را فراهم می کنیم.در  انجام این امر باید فعالیت هایی به شرح زیر انجام شود:

 1.  مشخص کردن عوامل و اجزای فرایند طرح بازنگری منابع، تهیه طرح اولیه،تهیه گزارش  
 2.  تعیین حداقلی از منابع مالی لازم برای اجرای طرح
 3.  زمان بندی اجرای طرح
 4.  به تصویب رساندن طرح از طریق تأمین منابع مالی، کسب موافقت مسوولان برای اجرای طرح با استفاده از امکانات موجود

12 مرحله آماده سازی شرایط

کوششهای لازم برای این منظور به شرح زیر می باشد:

کار عملی :

فعالیت هایی که به منظور تصویب طرح خویش انجام داده اید را فهرست وار بنویسید . 

گام پنجم 121درک شرایط موجود و تعاطی افکار با مدیران و سیاستگذاران:

مفروضه1 پذیرش این که تغییر با کندی و قدم به قدم انجام 

می پذیرد.

مفروضه2 پذیرش این که می توان طرز عمل دیگران را تغییر دهیم! یا نمی توان کاملاً به آن اطمینان داشت.

مفروضه3 پذیرش این که امور را می توان تغییر داد، اما ممکن است موانع ساختاری یا سازمانی انجام آنها را امکان پذیر نکند.

کار عملی :

شرایط موجود را برای انجام کار خویش چگونه می بینید ؟ 

گام ششم 122 در این گام به تقویتمهارت های برقراری ارتباط و دعوتشرکت کنندگان در طرح پرداخته می شود:

 1.  مهارت های گوش دادن به دیگران 
 2.  مهارت های مدیریت اجرای طرح 
 3. ادارة جلسه
 4.  مهارت های کار گروهی و تعاون و احترام به عقاید دیگران و وحدت در تنوع
 5.  مهارت های ارتباطی کلامی
 6.  تأکید بر مشارکت افراد دراقدام پژوهی
 7.  رعایت لحن مناسب سخن در گفتارهای ارتباطی طرح اقدام پژوهی

گام هفتم 123 با انجام این گام به اخلاق پژوهش توجه کرده، از ناظران بالقوه برای اعتبار بخشی طرح اقدام پژوهی دعوت به عمل می آید:

کسب موافقت لازم مسوولان و مدیران، شرکت کنندگان و  سایر افراد ذیربط اطمینان دادن نسبت به محرمانه ماندن اطلاعات و دیگر داده ها.

 رعایت آزادی شرکت کنندگان بر ترک فرایند اقدام پژوهی در صورت لزوم.

 اطلاع رسانی درباره پیشرفت اجرای طرح و نتایج حاصل از اجرای نهایی.

 توجه به انتظارات و تعهد است.

13مرحله تدوین برنامه

کارعملی :

فعالیت هایی که شما برای اعتبار بخشی طرح خویش انجام داده اید کدامند . 

گام هشتم 131 در این گام به تشخیص جنبه اصلی مورد نظر برای بهبود اقدام پرداخته می شود.

فعالیتهای مربوط به این مورد عبارتند از:

 1.  توجه به وضعیت موجود
 2.  تشخیص سطح اقدام فرد/گروه/سازمان
 3.  دلایل انتخاب جنبه اصلی
 4.  توجه به نحوه فعالیت اقدام پژوهی در ارتباط با موضوع
 5.  شناسایی ارزش های حرفه ای مربوط
 6.  پی بردن به ارزش های فردی
 7.  درک درست از وضعیت موجود و توجیهه اقدام برای بهبود آن
 8.  تهیه یادداشتی درباره ارزش های 
 9. حرفه ای فرد برای استفاده در آینده
 10.  برگزیدن دیدگاه قدم به قدم برای دستیابی به هدف

کارعملی :

فعالیت هایی را که شما را به جنبه اصلی راهنمایی نموده است

 را بنویسید . 

گام نهم 132 در اجرای این گام به بیان وضعیت مطلوب، ملاک ها و نشانگرهای آن پرداخته می شود.

فعالیتهای مربوط به این گام به شرح زیر است:

 1.  تبلور علمی وضعیت مطلوب جنبه اصلی مورد نظر
 2.  وضعیت مطلوب از نظر ارزش های حرفه ای
 3.  وضعیت مطلوب از نظر رفتار فردی
 4.  وضعیت مطلوب از نظر روابط سازمانی
 5.  ملاک های وضعیت مطلوب

 نشانگرهای وضعیت مطلوب 

کار عملی :

ویژگیها ومشخصات وضعیت مطلوب طرح شما کدامند ؟ 

 

گام دهم 133 در این گام به گردآوری داده ها درباره وضعیت موجود می پردازیم.

برای این عمل چهار فعالیت به شرح زیر انجام می شود:

 1.  تعیین این که چگونه سایرین می توانند مشکل موجود را تجسّم کنند.
 2. چگونه تفاوت های وضعیت موجود با وضعیت مطلوب درک می کنند.انتخاب حیطه های مورد مشاهده برای گردآوری داده ها چیست؟ تصویر رفتار کردن فردی/گروهی/سازمانی چگونه انجام می شود؟
 3.  انتخاب روش و ابزار گردآوری داده ها مشاهده /پرسشنامه/ مصاحبه
 4.  اجرای ابزار گردآوری داده ها و تنظیم داده ها

کارعملی :

به منظور گرد آوری داده ها وضعیت موجود چه فعالیت ها ومراحلی رانیاز دارند ؟ 

 

گام یازدهم 134 در این گام به بازنگری گزینه های ممکن برای اقدام رسیدن به وضعیت مطلوب

می پردازیم.

انجام این امر مستلزم پنج فعالیت به شرح زیر است:

 1.  چه اقدامی را برای رسیدن به وضعیت مطلوب می توان در نظر گرفت؟
 2.  اقدامات بالقوه دیگر کدامند؟
 3. کدام اقدام بهینه است؟
 4.  چگونه می توان اقدام بهینه را به اجرا در آورد؟
 5. آیا اجرای اقدام بهینه با امور سایر همکاران تداخل ندارد؟

2  - اقدام

کارعملی :

فعالیت هایی را که برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجامداده اید کدامند ؟ 

 

گام دوازدهم 21 در این گام اقدام بهینه ای که برنامه ریزی شده است به اجرا در می آید.در انجام این امر فعالیت های زیر به عمل می آید:

 توصیف اقدام بهینه در سطح فردی

 تشریح اقدام بهینه به صورت نوشتاری و توزیع آن میان همکاران

 تدوین فهرست هر کوشش و قدم های مربوط و چگونگی انجام آنها.

چگونگی به عمل در آوردن قدم های موردنظردر توصیف اقدام بهینه باید نکات زیر رعایت شود:

الف اقدام مورد نظر باید به صورت دقیق چنان توصیف شود که رویدادهای واقع شده در مدت اجرای طرح آشکار شود و رابطه میان آنها روشن گردد. 

ب باید داده های تفصیلی متشکل از داده های کمی و کیفی درباره اقدام به عمل آمده در حین اجرای طرح به طور مستند ثبت شود.

ج باید بتوان داده ها را به نظم در آورد تا توصیف اقدام میسر باشد.

3 - مشاهده

کارعملی :

چگونه اقدام بهینه خود را به اجرا در آورده اید ؟ 

 

گام سیزده 31 در این گام به گردآوری داده ها درباره تأثیر اقدام بهینه پرداخته می شود.انجام این امر مستلزم فعالیتهای زیر است:

 1.  تبادل نظر با همکاران درباره شواهد اثرات اقدام
 2.  تعیین نوع داده های مورد نظر به عنوان شواهد تأثیر اقدام بهینه
 3.  انتخاب روش گردآوری داده ها
 4.  انتخاب ابزار گردآوری داده ها
 5.  تنظیم داده ها

4 بازتاب:

کارعملی :

داده ها واطلاعات گرد آوری شده شما که تاثیر اقدام شما را نشان می دهند کدامند ؟ 

 

گام چهاردهم 41 در این گام به تحلیل شواهد تأثیر اقدام بهینه و تدوین گزارش مقدماتی پرداخته می شود.

در انجام این امر فعالیت های زیر به عمل می آید:

 1.  تعیین ملاک ها و نشانگرهایی که تأثیر اقدام بهینه را نمایان می کند.
 2.  منظور داشتن حالت های ویژه و 
 3. داده هایی که نمایانگر تأثیر اقدام بهینه است. 
 4.  مقایسه شواهد وضعیت موجود با داده های حاصل از اجرای اقدام بهینه
 5.  درخواست از همکاران و ناظران برای قضاوت درباره وضعیت حاصل از اجرای اقدام بهینه
 6.  تدوین گزارش مقدماتی

 

کارعملی :

چگونگی تحلیل شواهد گرد آوری شده در تاثیر اقدام خود را توضیح دهید ؟ 

 

گام پانزدهم 42 در این گام گردهمایی ناظران و تهیه گزارش نهایی به عمل می آید.این امر مستلزم فعالیتهای زیر است.

 1.  توصیف زمینه های اقدام پژوهی 
 2.  دریافت بازخورد از ناظران نسبت به طرح اقدام پژوهی

 

 کارعملی :

 1. مراحلی را که برای اعتبار سنجی کار خود انجام داده اید توضیح دهید ؟ 
 2. چه مراحلی را برای تدوین گزارش نهایی طرح خود طی نموده اید ؟ 

 

گام شانزدهم 431 در این گام به ارزیابی طرح اقدام پژوهی پرداخته می شود.برای انجام این عمل باید توصیه های زیر را رعایت کرد:

 1.  توصیف دقیق اقدام انجام شده برای
 2.  حل مسئله 
 3.  بیان آشکار سوال های اقدام پژوهی
 4.  رابطه مستقیم گزینه های ممکن با اقدام های اجرا شده
 5.  بیان روشنی از فرایند اقدام پژوهی به عمل آمده
 6.  مراحل انجام شده در فرایند اقدام پژوهی 
 7.  بیان ارزش های پژوهشگر
 8.  نقش اقدام پژوهی
 9.  رد بهبود شرایط 
 10.  میزان مشارکت 
 11.  جنبه های اخلاقی طرح
 12. گردآوری داده های به طور جامع

 

ضمناً باید به سؤال های زیر پاسخ داد.

 1.  نتایج طرح تا چه اندازه قانع کننده و اطمینان بخش است؟
 2. آیا نتایج به دست آمده با ارزش های حرفه ای مرتبط است؟
 3. آیا سئوالهای ویژه ای را مطرح کرده است ؟
 4. آیا ساختار گزارش اقدام پژوهی مناسب بوده است ؟
 5. آیا گزارش روشن و از اسلوب برخوردار است ؟
 6. آیا گزارش آموزنده است ؟

کارعملی :

چگونه طرح اقدام پژوهی خود را ارزیابی نموده اید ؟

 


نوشته شده در  شنبه 88/9/28ساعت  11:30 عصر  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

ویژگی های اساسی پژوهش در عمل: (امام جمعه و سعید رضوانی1382)

 1. تحقیق عمل وابسته به موقعیت خاص است،‌ یعنی تشخیص شکلی مشخص در متن و زمینه ای ویژه و کوشش برای حل مشکل در همان زمینه و صنعت.
 2. پژوهش در عمل مبتنی بر همکاری است و در آن گروه هایی از محققان و شاغلان کارآزموده با یکدیگر همکاری می کنند.
 3. مبتنی بر مشارکت است که در آن اعضای تیم مستقیماً در اجرای تحقیق مشارکت دارند.
 4. پژوهش در عمل “خود ارزیابی“ است در جریان تحقیق اصلاحات و تغییرات به عمل می آید و همین تغییرات نیز به طور مداوم مورد ارزیابی قرار می گیرد. ص 106 

ویژگی های اصلی فرایند اقدام پژوهی عبارتند از: ( آهنچیان 1382 به نقل از مک نیف )

 1. تعهد نسبت به بهبود امور آموزشی
 2. نوع ویژه ای از پرسش پژوهشی
 3. قرار دادن “من “ در مرکز پژوهش
 4. نوعی ویژه از اقدامی تعهد آور
 5. پایش و کنترل نظامدار برای تولید داده های معتبر
 6. توصیف های موفق و صحیح درباره اقدام
 7. تبیین کردن اقدام
 8. یافتن راه هایی جدید برای ارائه یافته های اقدام پژوهی
 9. ارزیابی اعتبار داعیه های حاصل از نتایج پژوهش
 10. عمومیت بخشیدن به نتایج اقدام پژوهی (ص 34 )


نوشته شده در  شنبه 88/9/28ساعت  11:21 عصر  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

هدف از اقدام پژوهی چیست؟

  سرمد و همکاران 1379 به نقل از بازرگان هدف این دسته از پژوهش های آموزشی، توصیف شرایط یا پدیده های مربوط به نظام آموزشی می باشد.

با استفاده از اقدام پژوهی می توان موقعیت های نامعین ملموس مربوط به اقدام ها و عملیات آموزشی را مشخص کرد و در بهبودی آن کوشید.

 رضایی 1382 به نقل ازژانت مسترز  هدف اقدام پژوهی را’’ کمک به حل مسائل عملی مورد توجه و علاقه مردم در یک موقعیت دشوارمی داند ‘‘. 

ایرانی و بختیاری1382 به نقل از استاین ایزاک  هدفهای اقدام پژوهی  را به شرح ذیل اظهار می دارد:

1 کشف استعدادهای نهفته و فراهم ساختن بستری مناسب جهت رشد و شکوفایی معلمان.

2 ارج نهادن به فعالیت های پژوهشی معلمان و سایر همکاران فرهنگی.

3 شناخت معلمان نوآور و پژوهشگر و بهره گیری از تجارب ارزشمند آنان در جهت ارتقای کیفی نظام آموزش و پرورش.

4 گسترش مهارتها یا رویکردهای جدید و حل مسائل با استفاده از کاربرد مستقیم روش ها و مهارتها در مراکز آموزشی و یا محیط های واقعی و شغلی و …

 ساکی1382 به نقل از دلاور اهداف پژوهش در عمل را  چنین برمی شمارد:

1 این پژوهش وسیله ای برای چاره اندیشی درباره مسائلی است که در موقعیت های خاص، تشخیص داده می شود.

2توانایی تحلیل معلمان را افرونتر ساخته و خود آگاهی آنها را بالا می برد.

3 روشی برای بهبود شرایط طبیعی در بین معلمان و پژوهشگران است که با کار دانشگاهی سر وکار دارند. همچنین شکست در حیطه تحقیق سنتی را چاره اندیشی کرده و پیشنهادهای روشنی ارائه می کند.

4 این شیوه پژوهشی ابزاری برای تزریق رویکرد مبتنی بر نوآوری بر پیکره آموزش و یادگیری است.

 سرمد و همکاران1377 پیش فرضها و شرایط مناسب  برای اقدام پژوهی را به شرح ذیل اعلام میدارد :

معلمان وقتی عملکردشان افزایش می یابد که تجربه های خود را در رابطه با فرایند یاددهی یادگیری با همکاران دیگر در میان گذارند و با آنان تبادل نظر نمایند. مشارکت معلمان هم ردیف و هم رشته از طریق اقدام پژوهی در یک طرح پژوهشی، باعث می شود که آنان اطلاعات و تجربه های خود را مبادله نمایند. معلمان با اطمینان و احترام متقابل به یکدیگر در اقدام پژوهی مشارکت می جویند. معلمان شرکت کننده در طرح اقدام پژوهی باید به ضرورت  آشنایی با فنون پایه پژوهشی اعتقاد داشته باشند. 


نوشته شده در  شنبه 88/9/28ساعت  11:19 عصر  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

اقدام پژوهی چیست؟ (آهنچیان1382صفحه25)

اقدام پژوهی نوعی پژوهش کارور practitioner research  که می تواند به شما کمک کند تا در هر جایی که مشغول به کار هستید وظایف شغلی خود را به نحو بهتری انجام دهید. 

رضایی 1382  به نقل از بورلی1993 اقدام پژوهی را پژوهش آگاهانه، سنجیده و معطوف به راه حل تعریف می کند که به صورت فردی یا گروهی انجام می شود.

رضایی 1382  به نقل ازکارسون و همکاران 1989 اقدام پژوهی را ترکیبی از عمل و پژوهش و تلاشی برای شناخت اقدامات تربیتی به منظور اصلاح و بهبود محیط آموزشی تعریف می کنند.

 بازرگان 1382  اعلام می دارد : 

اقدام پژوهی فرایند جست و جوی منظم مشارکتی برای ’’ مشخص کردن یک موقعیت نامعین’’ و کوشش جهت کاهش یا رفع آن است. 


نوشته شده در  شنبه 88/9/28ساعت  11:13 عصر  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

لزوم آشنایی معلمان با اقدام پژوهی : (ایرانی و بختیاری 1382)
طرفداران ‘‘اقدام پژوهی‘‘ از جمله پژوهش در عمل آموزشی بر این باور تأکید دارند که به دلایل گوناگون پژوهش باید از انحصار نخبگان درآید و به صورت پژوهش مشارکتی جزو وظایف همه دست اندرکاران به ویژه خود معلمان قرار گیرد.برخی از این دلایل به شرح ذیل می باشد:
 1. یافته ها و نتایج پژوهش را در نهایت معلم به کارخواهد برد. 
 2. معلم بیش از دیگران در معرض پرسش قرار می گیرد.3 معلم ضمن پژوهش، رشد کرده و بالنده می گردد، چاره یاب می شود.
 3. پژوهش رنگ و بوی محلی به خود می گیرد.
 4. نتایج بدست آمده از پژوهشهای معلمان کاملاً جنبه ی کاربردی پیدا می کند.
 5. اصلاح کاستی ها بوسیله معلم و در نتیجه سریعتر انجام می گیرد.
 6. معلم اگر خود پژوهنده نباشد ممکن است نسبت به نتایج تحقیقات دیگران واکنش نشان دهد.
 7. معلمان مناسب ترین افراد در تشخیص مسائل و نیازهای دانش آموزان هستند.
 8. با درگیر شدن معلم در عمل پژوهش، موضوع جدایی میان نظریه تئوری و عمل از میان می رود.

نوشته شده در  شنبه 88/9/28ساعت  11:11 عصر  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

   1   2      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]