سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
1. تعریف
 تیله های شیشه ای :
بازىها توپ‌هاى مرمرهاکوچک اغلب ساخته‌شده از مرمر شامل مىشوند یا شیشه انداختن میان بچه‌ها عامه‌پسند هستند. در یکى از عامه‌پسندترین بازىها شامل شدن مرمرها، بازیکنان یک مرمر بزرگتر استفاده بکنند تلفن کردن براى یک تیرانداز مرمرهاى دیگر را در بزند بیرون از یک دایره بر روى زمین توضیح داد. بازیکنان تیرانداز با تکان دادن آن با شست دست رانده مىشوند. اسباب‌بازىها، اهداف آن به عنوان بازیچه‌ها براى بچه‌ها به کار مىروند. اگرچه اصل دقیق کلمه مجهول است، به خرما را به قرن 14ام باورشده است، با کاربرد مدرنش در قرن 16ام پدیدار مىشود. اسباب‌بازىها است یک مقوله وسیع که بازىها را مىتواند احاطه بکند، معماها، توپ‌ها و ورزشهاى دیگر تجهیزات، عروسکها و عمل حساب مىکند، مجموعه‌ها را بازى مىکند، مواد خلاق و هنرى، اسباب‌بازىهاى جمع‌کننده
 اسباب‌بازىها یک وصول‌شدنى عامه‌پسند هستند، مثل بزرگسال‌ها با کودکىشان از میان بازیچه‌هاى مطلوبشان ارتباط برقرار مىکنند. اینجا یک کلکتور امتحان بکند چند تاى خیلى دستگاه تبدیل بازى بکند او جمع شده است. بسیار اسباب‌بازىها به ویژه تولیدشده‌اند یا detfarc اما پیدا کرد یا همچنین اغلب اهداف خانگى به وسیله بچه‌ها را در بازى به کاررفته‌اند. کشت‌هاى باستانى، از قبیل یونانیان و مصریان، تشکیل‌شده زودترین اسباب‌بازىها از سنگ‌ها،، چوبها درخت‌کارى مىکنند، حیوان پنهان مىکند و گل مىمالد. حتى با تنوع عریض اسباب‌بازىهاى با فن‌آورى پیشرفته پیچیده امروز در دسترس، یک بچه مال او را فقط به عنوان خیلى ممکن است خوش بگذراند استفاده بکند یا براى تخیلش با یک جعبه مقوائى بازى مىکند یا یک گم‌شده قطعه شکل‌پذیر. ذاتى هدف هر اسباب‌بازى به بوده است همیشه پذیرایى بکند یا یک بچه اشغال مىکند. اما همچنین مکرراً بازى بکنید بید به کاررفته به طرق دیگر، از قبیل بچه‌هاى تعلیم‌دهنده یا تعلیم آنها درباره تشریفات مذهبى مهم. مهم نیست مقصودشان، اسباب‌بازىها یک تأثیر مهم ذهنى عاطفى روى هستند و رشد جسمانى بچه‌ها. II.
اسباب‌بازىها و تکامل کودک :
مادامیکه بچه‌ها در نرخ‌هاى متفاوت بالغ مىشوند و مقدارى اسباب‌بازى خوشى در هر سن مىتوانند باشند، خیلى بازیچه به سن متفاوت را سفارشى هستند یک سطح مىکند. متخصصان بالغ بشوید مطالعات را رهبرى کرده است هدف قرار دادن تعیین‌کننده حق نوع اسباب‌بازى براى یک بچه در هر مرحله رشد. عوامل مربوط رنگ یک اسباب‌بازى را ممکن است در برداشته باشند، صداها یا حرکت،، ویژگىها سطح پیچیدگى و براى قابلیت آفرینندگى را بر مىانگیزد یا ایفاى نقش. همچنین تکامل کودک را ببینید. ، علاوه بر اهداف بر حسب سن با سازندگان بازى مىکنند باید در نظر بگیرد ایمنى بچه صادر بکند. یک اسباب‌بازى براى 2 سال طراحى کرد-کهنه‌ها الزامات ایمنى خیلى متفاوت را به جاى یک درست‌شده براى 12 سال دارد-کهنه‌ها. براى مثال، اسباب‌بازىها با قطعات کوچک ژست یک تصادف خفه‌کننده براى بچه‌هاى کوچک. این یکى از دلایل اولیه که است سازندگان اسباب‌بازى محصولاتشان را با توصیه‌نامه‌هاى ویژه سن برچسب بزنند. ایالات متحده مصرف‌کننده فرآورده ایمنى به مأموریت مىفرستد بد یک نمایندگى فدرال که در با همه نوع سازندگان کار مىکند، شامل کمپانىهاى اسباب‌بازى، که خطوط راهنماى ایمنى را معلوم مىکنند و موارد به طور بالقوه خطرناک را فرا مىخوانند. محدودیت‌هاى ایمنى جدا، حکومت کردن کم سن است یک بچه در کدام از یک اسباب‌بازى ممکن است لذت ببرد. مقدارى بچه با اسباب‌بازىها بازى خواهند کرد تعیین‌شده براى یک سن خیلى پیرتر. اغلب کمتر یک بچه انجام خواهد داد با یک او/مذکر یا او/مؤنث اسباب‌بازى بازى بکند حس‌ها براى آنها بسیار جوان است.
دو اسباب‌بازى براى کودکان‌بچه‌ها را از تولد طراحى کردند از میان سن به طرف توسعه دادن را بچه نشان‌گرفته‌شده‌اند اس-عموماً حس بکند، اساساً بینایى(اجسام متحرک پررنگ،) صدا(اسباب‌بازىهاى وابسته به موسیقى، جغجغه‌ها،) و دست مىزنند( این چنین اهداف بچه را بر مىانگیزند، آسودگى را فراهم مىکند و پیشرفت هماهنگ‌سازى دست‌چشم را تشویق مىکند. بچه با معمولاً مبنى بر آشنایى بازى مىکند بد آیا با اشکال، رنگها، حیوانات یا مردم. بازى تکرارى آشنایى را با اسباب‌بازى تقویت مىکند. بچه بازى مىکند مجبور باشد از بچه اس-سطح پیشرفت پیروى مىکند. آنها بادوام و غیرسمى باید باشند، با هیچ قطعات کوچک و هیچ لبه‌هاى تیز.
 اسباب‌بازىها براى بچه‌هاى پیش دبستانىسن، عموماً مورد توجه سنین 2 از میان 6، به آنها تمرین تخیلشان براى آماده کردن مدرسه اجازه مىدهد و کارگذارىهاى اجتماعى دیگر. این بازیچه‌ها آفرینندگى را تشویق مىکنند و کاردان بودن درساختمان، از قبیل رنگ‌آمیزى رزرو مىکند، بلوک‌ها، ساخت مىگذارد و رس مجسمه‌سازى. مقدارى اسباب‌بازى براى این گروه سنى به جنس‌مقوله‌هاى اختصاصى سقوط بکند. با آشپزخانه‌ها بازى بکنید، آرایش، serawesuoh و عروسکها نقش‌هاى مؤنث سنتى را تقویت مىکنند و اغلب در ایفاى نقش را به کاررفته است. مطلوب‌هاى سنتى میان پسرهاى کم اسباب‌بازى است با کامیون بفرستد و ماشینها، تجهیزات کوچک ساخت و ساختمان را مجموعه‌ها مسدود مىکنند. با اسلحه‌هااز قبیل کلاه بازى بکنید، تیراندازى مىکند فاصله بدهد تیراندازى مىکند و تیراندازى کردن به کابوى فلوت همچنین بلند را محبوب براى پسرها دارند. خیلى انواع اسباب‌بازى تیراندازى مىکند داشته باشد بودن متوقف کرد، با این وجود، به دلیل رویش به درباره شدت عمل میان بچه‌ها ربط دارد و استعداد براى این چنین اسباب‌بازىها که اشتباه‌گرفته‌شده است واقعى مسلح مىکند. باربى عروسک
باربى اول عروسک به نظر رسیدن در 1959 و یک اسباب‌بازى عامه‌پسند به سرعت براى دخترها شد. یک تصویر مربوط به کشت امروز، (seibraB) یک مطلوب با بچه‌ها باقى مىماند و بزرگسال‌ها شبیه. عروسکهاى [قابل|soP|] و عمل حساب مىکند داشته باشد یک بخش بزرگ از اسباب‌بازى مىشود براى هم پسرها و هم دخترها را به بازار بفرستد. اسباب‌بازىهاى هنوز دیگر براى زود طراحى کردند کودکى جنس تقاطعى مىتواند به آسانى یک ردیف بکند. قلم‌هاى گچ و رنگ مىزنند،، رس مجسمه‌سازى به بازىها سوار مىشود و اسباب‌بازىهاى مخملى به هم پسرها و هم دخترها به طور مساوى مطلوب هستند. ورزشها اسباب‌بازىها، یکبار مورد توجه صریحاً براى پسرها، حالا فراوان محبوب براى هر دو جنس از رشد تند در دخترها ورزش دارند پیروى مىکنند. زود کودکى همچنین یک بچه‌هاى زمانى است مطلع از تلویزیون بیشتر بشود و منش‌هاى سینمایى. سراسر تاریخ، منش‌هاى آشنا به بچه‌ها از یک سن قدیمى تقاضا کرده‌اند. بعضى از 20ام عامه‌پسندتر-شمایل‌هاى قرن که تخم‌ریزى کردن اسباب‌بازىهاى خودشان دربرگیرنده لیتل یتیم آنى، گماشته و قهرمانان بزرگ دیگر و [غیر|yen|] منش‌ها از قبیل چرند. توسعه بچه‌ها اس-مدیا در سالهاى اخیر، از میان منابع از قبیل تلویزیون کابلى و بازىهاى تصویرى، عدد را با عظمت افزایش داده است و تنوع این چنین منش‌ها و اسباب‌بازىهاى مرتبطشان.
xobX تصویرىبازى سیستم
 میکروسافت (xobX) را به کار انداخت تصویرىبازى در 2001 را دلدارى بدهد که با غولهاى صنعتى (ynoS) مسابقه مىدهد و (odnetniN.) (xobX) سیستم یک درایو دیسک سخت نمایان بشود که بازىها را پس‌انداز مىکند و اطلاعات دیگر و براى یک بندر به اینترنت را وصل مىکند. اسباب‌بازىها کودکى اخیراً(سنین 7 از میان 12) مهارتها را مىسازد بچه‌ها به را این نقطه بدست آورده‌اند، شامل خواندن، شناخت(براى قابلیت شناخت را بدست بیاورد،) موهبت هنرى و هماهنگ‌سازى تحویل دادن‌چشم. این اسباب‌بازىها بچه‌ها اس-شناخت جامعه تعیین‌شده‌اند بزرگ بشوند و دنیاى بزرگتر؛ آفرینندگى را توسعه بدهید؛ حل مشکل را تشویق بکنید، ایفاى نقش و اجتماعى شدن؛ و سواد را بهبود مىیابد و لغت. اسباب‌بازىها فیلم‌ها را مبنى بر مىزنند و سرى تلویزیون همچنین شدیداً پرتقاضا در این سن هستند. اغلب مصرف‌کنندگان جوان آخرین شخص عمل‌کننده را مىخواهند یا از یک فیلم عامه‌پسند حائل مىشوند یا نشان مىدهند بنابراین آنها مىتوانند به پایان برسانند آنها چیزى که روى پرده را دیده‌اند. بازىهاى الکترونیک و همچنین بازى مىکند داشته باشد کارآزموده رشد عظیم در این گروه سنى مثل بچه‌ها در استفاده کردن کامپیوترها ماهرتر بشوند و گیره‌هاى فنرى دیگر در یک سن به طور افزایشى جوان. بسیار dlehdnah بازىها و وسائل ارتباط(از قبیل eiklawپرحرفان) در قرن 21ام را به وسیله تصویرى غصبى بوده است و سیستم‌هاى بازى کامپیوترى. این hcetفهم بازى مىکنند مجبور بکنند ممکن‌بچه‌هاى بازى راه دور بازىهاى تصویرى را با حتى حالا مىتواند بازى بکند یا بر ضد دیگران وصل‌خط آیا با یک دوست پایین خیابان است یا یک بچه که در طرف دیگر دنیا را زندگى بکند. III.
تاریخ
مادامیکه پیشرفت و تولید اسباب‌بازىها در طول قرون‌در چنین موضوعات مانند ساخت را تغییر داده است، مواد و هدف اسباب‌بازىها بقایا طراحى کردن ضرورى اساساً بىتغییر. در همان موقع، ارزشهاى جامعه‌اى، اوضاع اقتصادى و توانایىهاى فنى دورانهاى متفاوت انواع اسباب‌بازىها را تحت تأثیر قرار داده‌اند که با عظمت توسعه داد و در طول آن دوره را پیشرفت کرد. اى-قدیمىترین اسباب‌بازىها
عروسک باستانى
 عروسکها از اوقات را همانقدر زود که 3000 قبل از میلاد پیداشده بوده‌اند. عروسکهاى باستانى ساخته‌شده از چنین مواد آلى مانند گل بودند، استخوان و درخت‌کارى مىکند. دست و پاى جنبش‌پذیر، از قبیل آنها اینجا نمایان شدند، یک پله مهم در پیشرفت عروسکهاى واقعىتر بود. تاریخ اسباب‌بازىها از پیشرفت جامعه انسان از نزدیک پیروى مىکند. مردم زودترین اسباب‌بازىها را از مواد ساختند آنها در اختیار داشتند، از قبیل سنگ‌ها، چوبها یا گل مىمالند. همچنین قبلاً این اصول به آسانى در دسترس بودند براى اسباب‌بازىهاى پیچیده‌تر درست مىکند مثل جامعه انسان را جلو برد. باستان‌شناسان اسباب‌بازىهاى دست‌ساز نخستین را از قبیل چوبى پیدا کرده‌اند یا عروسکها را ملبس مىکنند، به مرمرها گل مىمالد و سفال حساب مىکند که هزاران سال تاریخ پیش مىگذارد. در مصر باستانى، یونان و رم، مردم عروسکها را قرار دادند یا گل مىمالند به قبرها اضافه مىکند یا قبرهاى بچه‌ها براى آنها که با در زندگى پس از مرگ بازى مىکنند. یویو شبیه یک 20ام ممکن است به نظر برسد-مدپرستى قرن اما حداقل 2500 سال در واقع به چین باستانى تاریخ پیش مىگذارد و یونان. زود دیگر بازى مىکند که بچه‌هاى یونانى و رومى با حلقه‌هاى دربرگیرنده بازى کردند و مىچسبانند، ریسمان‌هاى درحال پریدن و تعظیم مىکنند و براى ادامه دادن آنکه امروز عامه‌پسند است. اسباب‌بازىهاى معدودى از قرون وسطى را جان به در مىبرند اگرچه مقدارى بازى قطعات و سفالین حساب مىکند داشته باشد بودن در حفرهاى اروپایى را برهنه کرد. اسباب‌بازىهاى دیگر این دوران ساخته‌شده از فلز نقش‌داده‌شده به وسیله ماهر در اعداد کوچک nemstfarc بودند. [متا|srekrowl|] مقدارى فرانسوى در قرن 14ام درست کرد فلز براى خودشان براى مثال، احتمالاً سربازى بکند یا بچه‌هایشان اس-سرگرمى. متن‌هاى تاریخى را که قرون نشان مىدهند پیش اغلب بچه‌ها اسباب‌بازىهاى خودشان را درست کردند. یک 15ام-شعر قرن یک دختر نام مىبرد ساختن از یک عروسک پارچه و به بچه‌ها مراجعه مىکند درست کردن غارها یا سنگرها از چوبها و سنگها. مبحث متداول دیگر در اسباب‌بازىهاى تاریخى تقلید دنیاى بزرگسال است. میان اسباب‌بازىهاى بسیار زیاد مصور در دست‌نویس‌هاى روشن و کتابهاى این مرتبه را چاپ کردند آسیابهاى بادى زود هستند و اسب‌ها را به دنبال سرگرمى مىروند، که کوچکترمیزان هستند نسخه‌هاى واقعىدنیا اعتراض بکنند. بسیار تاریخ‌دانان آن تولید منظم اسباب‌بازىها را موافقت مىکنند با آلمان شروع کرد محکم قرن 15ام. nemstfarC صمیمى مىکند یادداشت مىکند یا قطعات مذهبى یک محتمل بوده‌اند منبع اسباب‌بازىها این دوره را ادامه داشته باشد. شهر [N grebnr]، آلمان، زادگاه اسباب‌بازىهاى مدرن را مورد توجه است. امروز، یک شوى تجارى سالیانه بزرگ براى اسباب‌بازىها شهر را جلوگیرى شده است که به اهمیتش به تاریخ صنعت افتخار مىدهد. gnikamlloD و gnikrowdoow حرفه‌هاى متداول بودند در اروپا قرون 16ام و 17ام را ادامه داشته باشد. اسباب‌بازىها از این زمان نگهدارى کردند، از قبیل نمونه‌هاى خرد نوح اس-کشتى نوح، پوسته پوسته شدن را در جامعه در آن زمان gnikrowdoow صنعت به اندازه نیروى مذهب منعکس مىکند. بى-قرون آرسنیک اروپایى 18ام و 19ام تأثیر سراسر خیلى از دنیا را پخش بکند پس از قرن 17ام، مخصوصاً از میان امپراطورى بریتانیا، استعمارگران براى اسباب‌بازىها با آنها را آوردند. عروسکها و حیوانات چوبى آلمان را وارد شده بودند و انگلستان به خیلى کشور متفاوت. یک صنعت چاپ شکوفا در مستعمرات انگلیسى تولیدشده بچه‌ها اس-رزرو بکند، معماها، کارت‌ها و به بازىها سوار مىشود. بسیارى از این زود بازىها بودند تعیین‌شده تربیتى یا به یک درس زندگى بفهماند یا اخلاقى. براى اسباب‌بازىها مطالبه مىکند زیادشده مثل جوامع دائماً بزرگ کرد و بهره‌مندتر شد. آگهىها براى اسباب‌بازىها از قرن 18ام به که sesuohllod نشان بدهد، طبل‌ها و اسباب‌بازىهاى چوبى عامه‌پسند بودند. اسباب‌بازىها هنوز یک کالاى انبوه تولیدشده نبودند، با این وجود. به وسیله نیمه-قرن 19ام، کارخانه‌هاى انقلاب صنعتى اسباب‌بازىها را روى یک میزان بزرگتر شروع کردند بکنند. براى روشهاى ارزان‌تر و تندتر چدن را درست مىکنند و حلبى را تمبر مىزنند مخصوصاً مهم در پیشرفت اسباب‌بازى بود. اسباب‌بازىها از این دوران عروسکها را ساخته‌شده از مواد چندسازه در برداشته باشد، اسباب‌بازىهاى با قلع پوشاندن‌حک شده(مقدارى با پیچاندن مکانیزم‌ها،) و کارهاى بانکى انجام مىدهد و وسائل نقلیه با نیروى اسب ساخته‌شده از چدن. سى-قرن 20ام
 خیلى از امروز اس-موفق‌ترین اسباب‌بازىها ریشه گرفتن در دهه‌هاى قدیمى قرن قبل. اگرچه کار اسباب‌بازى تغییرات انقلابى را روى آخرین صد سال تجربه کرد، خصوصاً با مواد ارزان‌تر و تولید را افزایش دادند، مقدارى مبحث ثابت باقى ماندند. موارد از قبیل ساخت، به بازىها بازى مىکند سوار بشود، واگن‌ها و دوچرخه‌سوارى مىکنند، هنر بازى مىکند و هرگز موارد را خوش‌گذرانى نمىکند از مد افتاد، مثل مفاهیم اساسىشان آخرین جریانات را برترى مىیابند یا پوسته پوسته مىشوند. این اسباب‌بازىها نسلهاوالدین را پل گذاشته‌اند که دوست داشته باشید آنها مثل بچه‌ها براى آنها براى فرزند خودشان را ادامه بدهد بخرد. 1. بر صنعت نیمه نخست قرن 20ام پدرى بکنید مورد توجه است عصر طلائى اسباب‌بازى آمریکایى تولید بکند. یکى از مهم‌ترین اشخاص محکم این دوران لویى مارکس بود، که کمپانى اسباب‌بازى خودش را در اوایل 1920 با برادرش دیوید پایه‌گذارى کرد. با فلسفه از تقدیمى اسباب‌بازى بیشتر براى پول کمتر، شرکت در سالهاى اولیه را براى قلع باکیفیت بالایش بادبالاى اسباب‌بازىها دانسته بود. به وسیله اواخر 1940 لویى مارکس و کمپانى یکى از دنیا اس-بزرگترین کمپانىهاى اسباب‌بازى بود، موارد تولیدکننده از قبیل oysoy، شکل مىدهد، مجموعه‌ها را تربیت مىکند بازى بکند، بازى مىکند سربازى مىکند، sesuohllod و مینىماشینها. بعداً موفقیت‌ها آدم مهم را در برداشتند مسافر وسیله نقلیه، معرفىشده اول در اواخر 1960. مارکس به کمپانى در اوایل 1970 بالاخره فروخت. در 1985 او در ناسیونال توى را مشاهیر فهمیده‌شده بود، پلاکش جایى که او را به عنوان هنرى فورد کار اسباب‌بازى اعلام کرد. 2. آدر توى تولید کردن پیشروان کانستراکشن بازى کردن با یکى از عامه‌پسندترین انواع زود کودکى با ساخت بازى بکند بد بگذارد. اسباب‌بازىها از قبیل (sOGEL)، نشان‌داده‌شده، لینکلن یادداشت کردن و (syotrekniT) بچه‌هاى اجازه دادن که اهداف را به وجود مىآورد و طرح خودشان را بنا مىکند یا با پیروى کردن دستورالعمل‌هاى ویژه. پیشروان دیگر در کار اسباب‌بازى تمرکز کردن روى ساخت بگذارد، که یک تاریخ بلند مردم‌پسند بودن دارند. در دوره‌هاى زودتر این اسباب‌بازىها ترکیب‌شده بیشتر بلوک‌هاى چوبى و اهداف مشابه. در [1913 a] ییل دانشگاه پیمانه استوانه‌اى درجه‌دار مدرسه پزشکى قبل از غذا گیلبرت را نامید به وجودآمده یک اسباب‌بازى ساختمان فلزى فراخوانده راست‌کننده گذاشتن. یک سال بعداً، یک سنگ‌کار ایلینویز (چارلز uaejaP) را نامید اختراع‌شده (syotrekniT)، یک اسباب‌بازى ساخت چوب قرقره‌و چوبى ساده که تا امروز عامه‌پسند باقى بماند. دهه‌ها بچه‌ها (syotrekniT) تقابل تعویض را استفاده مىکرده‌اند که ماشینها را تولید مىکنند، ساختمانها، حیوانات و خیلى اختراع خلاق دیگر. مادامیکه شوخى مىکند بتواند براى برجهاى آغازین با (syotrekniT) را مىسازد، آنها توانا بودند که رؤیاهاى ساختمانىشان را طولانى مىکنند با اسباب‌بازى ساخت دیگر که خارج از این آمد دوران لینکلن یادداشت کردن را صدا زد. در 1916 به وسیله جان لوید رایت اختراع‌شده(پسر معمار فرانک لوید رایت،) لینکلن یادداشت کردن الهام‌گرفته از آقطى رایت اس-بودند در هم‌گیر کردن‌تیر براى امپراطورى هتل را در توکیو طراحى بکند، ژاپن. مجموعه درهم‌اندازى کوچک هیزم‌هاى چوبى یک ضربه فورى بود، کشور متصل‌کننده اس-مرزى گذشته از اسباب‌بازى نامیده‌شده با اسم آبراهام لینکلن اس-بچگى کلبه چوبىبا فرصت براى بچه‌ها بود که ساختمانهاى مؤثرخوش‌نما را طرح خودشان به وجود مىآورد.

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:4 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

در اوایل 1930 یک نجار دانمارکى اوله کرک کریسچینسن را نامید به وجودآمده یک کمپانى اسباب‌بازى فراخوانده (OGEL)، از کلمات دانمارکى tdog را بدوند(بازى خوب). در اواخر 1940 او یک اسباب‌بازى معرفى کرد فراخوانده خودکار واجب الاجرا آجرها ساخته‌شده از شکل‌پذیر، یک مواد نسبتاً جدید. امروز دانسته به سادگى مثل (sOGEL)، این درهم‌اندازى ساده آجرى مىکنند داشته باشند یکى از دنیا اس-عامه‌پسندترین اسباب‌بازىها مىشود. میلیاردها (sOGEL) بچه‌هاى هر سال اجازه‌دهنده را به کاردستى را موارد [پیش‌تعیین‌شده] فروخته‌شده‌اند یا هر چیز دیگر تصوراتشان مىتواند در خواب ببیند. (dnalogeL) اول پارک تفریحى، اختصاصى که اسباب‌بازى مشهور را جشن مىگیرد، باز در دانمارک در 1968. 3. میلتون برادلى و سوار شدن به بازىها خانواده بازى کردن تک‌محصولى هیئت بازىها، اغلب کدام یک مخلوط مهارت شامل مىشود و شانس مىآورد، خیلى شکل مىبرد.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:3 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]