سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

1. تعریف :
آموزش و پرورش بزرگسالان، همه شکل‌هاى تحصیلات و آموختن برنامه‌ها بزرگسال‌ها در کدام شرکت مىکنند. انواع تربیت دیگر بىشباهت، آموزش و پرورش بزرگسالان به وسیله جمعیت محصل را به جاى اینکه به وسیله محتوى تعریف‌شده است یا پیچیدگى یک آموختن برنامه‌ریزى مىکند. سواد را در برمىدارد مربى، توسعه منطقه‌اى، امتیاز تحصیلى دانشگاه برنامه‌ریزى مىکند، آموزش ضمن خدمت و ادامه دادن آموزش حرفه‌اى. برنامه‌ها در سازمان را از تصادفى تغییر مىدهند، یادگیرى اتفاقى به دوره‌هاى واحد درسى دانشگاهى رسمى. سازمان‌ها به تربیت پیشنهاد مىکنند به بزرگسال‌ها را دانشکده‌ها را در برداشته باشند، کتابخانه‌ها، موزه‌ها، خدمات اجتماعى و نمایندگىهاى حکومت، کارها و به کلیسا مىبرند.
 ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:27 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]