سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
 برنامه معلم پژوهنده
برنامه معلم پژوهنده درسال 1375 با برنامه ریزی ،سیاسست گذاری ،نظارت وکنترل پژوهشکده تعلیم وتربیت درسراسرکشوربه اجرادرآمده است .این برنامه اگرچه ازنظرکمی وکیفی سیرصعودی راطی نموده است ولی هنوزفکرواندیشه معلم پژوهنده دربدنه آموزش وپرورش آن طورکه شایسته ایت رسوخ نکرده است ،برای نفوذ این فکرواندیشه ونیل به وضعیت مطلوب ،پژوهشکده تعلیم وتربیت نیازمند همکاری وهمیاری کلیه مسئولین اجرایی آموزش وپرورش ومتخصصین امرمی باشد.لذا ازکلیه معلمان وکارکنان آموزش وپرورش دعوت به عمل می آید تا باتهیه وارسال گزارش پژوهش درعمل دراین برنامه مشارکت نمایند.ضمنا تجلیل ازمعلمان پژوهنده دریکی ازروزهای هفته پژوهش آذرماه  که به نام روزمعلم وپژوهش نام گذاری شده است انجام می گیرد.
 
گزیده ای از دستور العمل فراخوان برنامه معلم پژوهنده :
پژوهش سنگ زیربنای اغلب اموری است که انجام می شود. در عرصه تعلیم و تربیت نیز یافتن بهترین روش ارائه یک مفهوم علمی دانش آموزان، ایجاد محیط ویژه برای کلاس درس و مطالعه تاثیر آن روی یادگیری شاگردان و…

اهمیت و ضرورت پژوهندگی معلمان :  (متین 1382)
ازجمله مصادیق و مواردی هستند که فعالیت پژوهشی را برای معلم ایجاب می کند. یکی از شروط لازم برای تحقق هدف های نظام تعلیم و تربیت، دخالت دادن معلمان در شناخت مشکلات فرایند یاددهی یادگیری است و این ضرورت و نیاز در صورتی واقعیت می یابد که معلمان در شناخت مشکلات و ارائه طریق فعال شوند و در جهت رفع موانع بطور آگاهانه قدم بردارند. 
این تصور و خیال که معلم به دیگران آموزش دهد ولی خود فاقد بینش علمی و آفرینندگی باشد خیالی است بس واهی و غیر منطقی.
از معلمان انتظار می رود علمی بیندیشند و علمی عمل کنند. معلمان باید پژوهش را برای حل مشکلات کلاس درس خود مؤثر و کارساز بدانند.
یافته های پژوهش ها توسط معلمان به کارمی رود پس بهتر است که خود معلم نیز دست به پژوهش بزند.
معلمان مناسب ترین اشخاص در تشخیص مسائل ونیازهای آموزشی هستند،بی مناسبت نیست که خوداقدام پژوهی کنند .
مشارکت معلم در پژوهش باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود و در او انگیزه دورنی ایجاد می کند.
مشارکت معلم در پژوهش باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود و در او انگیزه دورنی ایجاد می کند.
با درگیر شدن معلمان در پژوهش مساله جدایی میان نظریه و عمل از میان می رود .
چرخش های معلمان در کلاس درس در مقایسه با سایر پژوهش ها کم هزینه و محصول تحقیقات قابل دسترسی است.
معلم اگر خود پژوهش کند نسبت به نتایج تحقیقات دیگران بی تفاوت نخواهد بود.
نتایج حاصل از پژوهش معلمان در کلاس درس کاملاً کاربردی است. (ص 23  22 )

نوشته شده در  شنبه 88/9/28ساعت  11:59 عصر  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]