سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پژوهش عمل نگر: باید ها و نباید ها ( ابراهیمی قوام  و  پور موسی 1382 به نقل از مک نیف )


نکات عملی در پژوهش عمل نگر. در این قسمت توصیه هایی برای آنچه که باید انجام شود یا انجام نشود ارائه می شود. به طور خالص و متمرکز عمل کنید؛ مطالعه خود را بر یک جنبه از کل موضوع متمرکز سازید.

سوالات پژوهش روشنی را شناسایی کنید: در پژوهش عمل نگر باید از طرح سوالات کلی اجتناب کنید برای مثال آیا ارتباطی بین درجه حرارت کلاس و میزان تمرکز وجود دارد؟

نسبت به آنچه که انجام می دهید واقع بین باشید. شما می توانید با در نظر گرفتن هدفهای واقع بینانه و مشخص به تغییر و اصلاح مسائلی که در پیرامون تان در جریان است بپردازید. این کار امری تدریجی و زمان بر است و به یکباره تغییر ایجاد نمی شود.

به طراحی و برنامه ریزی دقیق بپردازید: این جنبه بدان معناست که چشم انداز جایی را که میخواهید به آن برسید تعیین کنید و صرفاً به تعیین هدف های خاص نپردازید. در ابتدای کارتان معیارهایی را درباره نحوه اقدامات خود و میزان اثر بخشی آنها تعیین کنید.

دیگران را نیز درگیر کار کنید.

خود را یک مشاهده گر بدانید. این نوع پژوهش ریشه در احترام به عقاید دیگران دارد.

بر سبک یادگیری تمرکز کنید نه روی نتایج اقدامات

آنچه را آموخته اید گزارش دهید.(ص 4544 )


نوشته شده در  شنبه 88/9/28ساعت  11:58 عصر  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]