سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
الگویی دیگر در پژوهش عملی پژوهش در عمل:

الگوی ” نگاه کنید فکرکنید عمل کنید” (ایرانی و بختیاری1382به نقل از استرینگر) :
این روش برای اولین بار در بخش های حرفه ای کشورهای: آمریکایی، اروپایی، آفریقایی، آسیایی و استرالیایی و سپس در سایر بخشها و حوزه ها مانند روستاها، شهرها، بیمارستان ها و غیره مورد استفاده قرار گرفت. بهره گیری از این روش علاوه بر اینکه در محیط های آموزشی، خانوادگی، اجتماعی و گروهی مؤثر است در سایر زمینه ها چون عرصه های سیاسی و فرهنگی نیز ممکن و مفید می باشد.
استرنیگر 1996 روش مورد نظر خود را به شرح زیر ارایه می دهد:
نگاه کنید: اطلاعات مربوطه را جمع آوری کنید جمع آوری داده ها و اطلاعات، {مساله چیست؟}
ترسیم کنید: وضعیت موجود را شرح دهید تعریف و توصیف {بیان مساله}
فکر کنید: کشف و تجزیه و تحلیل کنید: اینجا چیزی دارد روی می دهد فرضیه سازی
تفسیر کنید: شرح دهید: چرا و چگونه چیزها این جورند؟ نظریه پردازی
عمل کنید: برنامه ریزی کنید گزارش، اجرا کنید، ارزیابی کنید.
” استرینگر” بر این باور است هر چند روش  نگاه کنید  فکرکنید  عمل کنید  به عنوان روش خطی معرفی می شود اما این الگو در واقع پیچشی از اعمال و مراحلی است که تحت عنوان پیچش کنش و واکنش {تحقیق عملی} نامیده می شود.
مشارکت کنندگان تحقیق عملی در هر مرحله، جزئیات فعالیت ها و اقدامات خود را از طریق فرآیند مستمر مشاهده، تفکر و عمل مورد بررسی و کندوکاو قرار می دهند. بعد از تکمیل هر مرحله آنها را بررسی می کنند دوباره نگاه کنید و در مورد آنها فکر می کنند دوباره فکر کنید و آنها را اصلاح کنیددوباره عمل کنید.(ص 9190 )

نوشته شده در  شنبه 88/9/28ساعت  11:52 عصر  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]