سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی  عبارتند از:

 آهنچیان 1382به نقل ازمک نیف :

  1. کارهای جاری خود را مرور می کنیم. 
  2. جنبه ای را که قصد بهبود آن را داریم، معین می کنیم.
  3. راهی را فرا روی خود فرض می کنیم.
  4. سعی می کنیم آن را طی می کنیم.
  5. آنچه روی می دهد را حفظ و ذخیره کنیم.
  6. در سایه آنچه یافته ایم، طرح خود را اصلاح می کنیم و با “ اقدام“ کار خود را ادامه دهیم.
  7. آنچه را که انجام می دهیم کنترل کنیم.
  8. از اقدام اصلاح شده ارزشیابی بهعمل آوریم.
  9. تا رسیدن به رضایت از آن جنبه کار، آن را ادامه دهیم.  ص 75 

ذخیره سازی:

تصور نکنید که می توانید به آسانی فن آوری مورد نیاز را در اختیار داشته باشید. از قبل به وارسی فن آوری مورد نیاز بپردازید. حتماً درباره استفاده از آن فن آوری با سایر همکاران خود صحبت کنید .

امور اخلاقی:

مراقب باشید قبل از هرگونه پخش پرسش نامه، مجوز آن را کسب کرده باشید. اگر کسی نخواست در پژوهش شرکت کند نباید کار را با او ادامه دهید.

شواهد:

پس از گفتگو با همکاران، شاخص های معّرف تغییرات مورد نظرتان را به دقت تعیین کنید در واقع موقعیتی که جلوه همه تغییرات در آن نمایان باشد،”سند” شما خواهد بود.

 برای اجرای هر کدام از چرخه های پژوهشی پنج مرحله را مشخص می کند:

 نوغانی 1382 به نقل ازجرالدسا سمن در ابتدا، مساله ای تعریف و تعیین می شود و داده های لازم برای تشخیص دقیق تر جمع آوری می شود. به دنبال آن مجموعه ای از مفروضات به عنوان راه حل های احتمالی که بر پایه آن ها یک طرح عملی معین ارائه و اجرا می گردد، مطرح می شود.داده های ناشی از دخالت و اثرگذاری جمع آوری و تحلیل می شود و یافته ها در پرتو میزان موفقیتی که در عمل دارند،تفسیرمی شوند.در اینجا مساله مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد و فرایند با چرخه دیگری آغاز می شود، این فرایند تا هنگامی که مساله حل شود ادامه می یابد. ص 37


نوشته شده در  شنبه 88/9/28ساعت  11:36 عصر  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]