سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ویژگی های اساسی پژوهش در عمل: (امام جمعه و سعید رضوانی1382)

 1. تحقیق عمل وابسته به موقعیت خاص است،‌ یعنی تشخیص شکلی مشخص در متن و زمینه ای ویژه و کوشش برای حل مشکل در همان زمینه و صنعت.
 2. پژوهش در عمل مبتنی بر همکاری است و در آن گروه هایی از محققان و شاغلان کارآزموده با یکدیگر همکاری می کنند.
 3. مبتنی بر مشارکت است که در آن اعضای تیم مستقیماً در اجرای تحقیق مشارکت دارند.
 4. پژوهش در عمل “خود ارزیابی“ است در جریان تحقیق اصلاحات و تغییرات به عمل می آید و همین تغییرات نیز به طور مداوم مورد ارزیابی قرار می گیرد. ص 106 

ویژگی های اصلی فرایند اقدام پژوهی عبارتند از: ( آهنچیان 1382 به نقل از مک نیف )

 1. تعهد نسبت به بهبود امور آموزشی
 2. نوع ویژه ای از پرسش پژوهشی
 3. قرار دادن “من “ در مرکز پژوهش
 4. نوعی ویژه از اقدامی تعهد آور
 5. پایش و کنترل نظامدار برای تولید داده های معتبر
 6. توصیف های موفق و صحیح درباره اقدام
 7. تبیین کردن اقدام
 8. یافتن راه هایی جدید برای ارائه یافته های اقدام پژوهی
 9. ارزیابی اعتبار داعیه های حاصل از نتایج پژوهش
 10. عمومیت بخشیدن به نتایج اقدام پژوهی (ص 34 )


نوشته شده در  شنبه 88/9/28ساعت  11:21 عصر  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]